Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klon" na angielski

Wyszukaj klon w: Definicja Synonimy
clone
maple
impostor
To klon pierwszego psa rozwiniętego przez sztuczne zapłodnienie.
This clone comes from the first dog to be hybridized by artificial insemination.
Czyli dziennik ojca Vaughna, klon Sloane'a...
You mean the journal of Vaughn's father, the Sloane clone.
Pół funta miód klon indyka, pokrojone cienkie.
A half pound of honey maple turkey, sliced thin.
Ten mały klon ciągle tam jest.
The little maple's still in there.
Ponieważ twój klon ma orchideę nie potrzebuje żadnej z substancji, o której wspomniałeś.
Because your impostor already has the orchid, he doesn't need to acquire any of the other substances you mentioned.
Najwyraźniej nasz klon Sloana zniknął w eterze.
Apparently our Sloane Clone has vanished into the ether.
Doktor Zło i jego klon próbują zbiec.
Attention, Dr. Evil and his clone are trying to escape.
Każdy klon i jego kod genetyczny jest własnością kaminoańskiego rządu.
Every clone and their genetic makeup is property of the Kaminoan government.
Żaden klon nie używa już numerów.
No clone uses a number, not anymore.
To cyber klon zesłany tu przez lordów intergalaktycznych.
He's a cyber clone sent by the galactic quantum lords.
Mówi, że jego klon to zgłosił.
He claims it was filed by his clone.
Widziałeś jak klon robił coś z Natalie.
You saw the clone do something with Natalie.
Nie wiemy co się stało z Pusią 2 i do tego stuknięty klon demoluje mi mieszkanie.
We've no idea what happened to poor Fluffy two, And I have an insane clone, literally, destroying my appartment.
Potem powiedział że lubi też dąb, sosnę i klon...
Then he said he also likes oak and pine and maple...
Olej lniany, klon... mam.
Linseed oil, maple... got it.
Zazwyczaj, jeśli jakiś klon jest uszkodzony...
When a clone is found to be defective...
Mój najbliższy żyjący krewny mój klon, Qbert Farnsworth.
My closest living relative my clone, Qbert Farnsworth.
Ten klon musi umrzeć, Steve!
That clone has to die, Steve!
Najlepiej, aby klon był określony za pomocą genotypowania.
Preferably, the clone should have been identified by genotyping.
"klon" oznacza jednakowe genetycznie wegetatywne potomstwo pojedynczej rośliny;
'clone' means the vegetative genetically uniform progeny of a single plant;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 237. Pasujących: 237. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo