Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klub nocny" na angielski

Wyszukaj klub nocny w: Definicja Synonimy
nightclub
night club

Sugestie

Posłuchaj, w przyszłym tygodniu otwieram nowy klub nocny.
Listen, I've got this sensational new nightclub opening next week.
Słyszałam, że to coś jakby wędrowny klub nocny.
I heard it's, like, a roving nightclub.
Więc jeśli jesteś zajęty bycie prawnikiem wszystkie dni I jestem zarządzanie klub nocny całą noc, kiedy dokładnie dostaniemy zobaczyć siebie?
So if you're busy being a lawyer all day and I'm managing a night club all night, when exactly do we get to see each other?
To kolejny klub nocny?
Is that another night club?
Mówił, że to wysokiej klasy klub nocny.
He said it was a high-class nightclub.
Najlepszy klub nocny w całej dzielnicy Mayfair...
The best nightclub in all of Mayfair...
Kilka skrzynek i zabijasz cały klub nocny.
Few cases, you wipe out the entire nightclub.
El Tropico... Najwspanialszy klub nocny na świecie przedstawia... swoje najnowsze, ale nie ostatnie show... które przeniesie was do magicznej produkcji...
El Tropico, the most fabulous nightclub in the world, presents its latest, but not late show, where we are taking you all to the magical productions of our Rodney the Great.
W zasadzie pozwoliłem sobie zająć jej klub nocny.
I took the liberty of claiming her nightclub.
Nie przeszkadza wam ten klub nocny na dole?
Speaking of which, doesn't that nightclub downstairs bother you?
Stepan Nestrov wystawił swój klub nocny na sprzedaż, ale nie był wystarczająco cenny.
Stepan Nestrov put his nightclub up as an asset, but it wasn't worth enough.
A co z pieniędzmi od tych gangsterów za ten klub nocny, który im zaprojektowałeś?
What about the money those mobsters owe you for that nightclub you designed?
Żaden klub nocny nie wpuściłby jej w dresie. A już na pewno nie tak pretensjonalny, jak "Hurrikane" przez "K".
No nightclub would allow her in wearing exercise gear, let alone one as pretentious as Hurrikane with a "K."
Dzisiaj, inny klub nocny w Delhi... ... był celem policji .
'Today, another nightclub of Delhi...'... was targeted by Delhi police.'
Klub nocny Sugar Hill, przy 89-tej ulicy.
The Sugar Hill nightclub on 89th Street.
Rozowy Parasol - Klub Nocny i Laznia*.
"Pink Parasol Nightclub and Bathhouse."
Zmienili kościół w klub nocny.
They turn church into nightclub?
Tak, twój nowy klub nocny.
Yes, your new nightclub.
Podsłuch padł, ale próbujemy zaminować jego klub nocny.
Wire's dead, but we're looking into a bug in the man's nightclub.
Żaden klub nocny nie wpuściłby jej w dresie.
No nightclub would allow her in wearing exercise gear,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo