Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koło" na angielski

Wyszukaj koło w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wyobraź sobie olbrzymie koło Ferris, które masz pokryć skórą.
If you can imagine a giant Ferris wheel, and if you were to cover it... with a skin.
Więc przystrój to swoje koło rowerowe.
So make sure you spruce up that floating bicycle wheel of yours.
Kiedy wypełnimy to koło, będziemy firmą idealną.
Once this circle is completely filled in, we will be a perfect company.
Wielkie koło życia, śmierci i odrodzenia.
The great circle of life, death and rebirth.
Zabijam dużo gołębi koło naszego domu.
I kill a lot of pigeons 'round our house, you know.
Widziałem jak upuścił koło na dach.
I saw him drop the wheel on the roof.
Lepiej weź koło albo będziemy niedługo pływać.
Better take the wheel or we'll be swimming soon.
Mam szczęście jak odbieram koło fortuny.
I'm lucky if I can get Wheel of Fortune.
Strażnicy złapali dwoje nieznajomych koło wychodka.
The guards caught two outsiders near the cabin.
Zabiliśmy koło 20. Czterdziestu zostało.
We killed maybe around 20, so... probably there's 40 left.
Utknęłam koło ciebie na zbyt długi czas.
I've been stuck next to you for too many years.
Zabieram Elisabeth do Michigan, będzie pochowana koło matki.
I'm taking Elisabeth to Michigan - to be buried next to her mother.
Mamy już pewnie koło 1000 strat.
We must have close to a thousand casualties up to now.
Nawet wtedy skakałem koło ciebie jak posłuszny piesek.
Even then I scoot along after you like an obliging little lapdog.
Carl przynieś ręcznik ten koło mojego łóżka.
Carl, go get the towels from the back, right next to my bed.
Spotkanie w kafejce koło pasa startowego.
Rendezvous at the cafe near the landing field.
François leżał koło mnie w szpitalu.
Francois was next to me at the hospital.
Leżałem koło ciebie w szpitalu przez 9 miesięcy.
I laid in a hospital bed next to you for nine months.
Zaczęłam tam i chyba zatoczyłam koło.
I started there, and I circled around, I guess.
Kiedy przybyła pomoc, znaleźli Luke'a koło przewróconej łodzi.
When help arrived, they found Luke near the overturned boat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6898. Pasujących: 6898. Czas odpowiedzi: 59 ms.

kolo 456

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo