Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koło zapasowe" na angielski

Wyszukaj koło zapasowe w: Definicja Synonimy
spare wheel
spare tire
replacement wheel
Otworzył mu się bagażnik i wypadło z niego koło zapasowe.
The boot opened and the spare wheel fell out.
Rysunki lub zdjęcia położenia części metalowych znajdujących się w komorze silnikowej (np. elementy układu ogrzewania, koło zapasowe, filtr powietrza, mechanizm kierowniczy):
Drawings or photographs of the position of metal components housed in the engine compartment (e.g. heating appliances, spare wheel, air filter, steering mechanism, etc.):.
A na wieczór, przesuwamy na dół... mamy piękne koło zapasowe.
And for evening wear, you slide it down... you got a beautiful spare tire.
Koło zapasowe w samochodzie rządu.
Spare tire on the automobile of government.
Jeżeli poszczególne odstępy zapewniane przez koło zapasowe producenta pojazdu są mniejsze niż odstępy określone powyżej, mogą zostać zaakceptowane.
If the various clearances on the vehicle manufacturer's replacement wheel are less than those given above, then these can be accepted.
Materiał, z którego wyprodukowano elementy mocujące koło, powinien być co najmniej równoważny w stosunku do materiału, z którego wykonano elementy mocujące koło zapasowe producenta pojazdu.
The material used for the wheel fixing components shall be at least equivalent to the vehicle manufacturer's replacement wheel fixing components.
"Masa własna pojazdu" oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy, włączając płyn chłodzący, oleje, paliwo, narzędzia i koło zapasowe znajdujące się w pojeździe, gdy jest to odpowiednie.
'Unladen mass' means the mass of the vehicle in running order, including coolant, oils, fuel, tools and spare wheel on board, where applicable.
"koło zapasowe do użytku tymczasowego" oznacza koło różniące się od zwykłych kół stosowanych w danym typie pojazdu;
'temporary-use spare wheel' means a wheel different from one of the normal wheels on the vehicle type;
Koło zapasowe, jeżeli występuje: ...
Spare wheel, if any: ...
Koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie i grozi wypadnięciem.
A spare wheel not securely fixed in carrier and likely to fall off.
Gdzie było koło zapasowe?
Where the spare wheel was?
Gdzie jest koło zapasowe?
Where's the spare wheel?
Tylna rejestracja zasłonięta przez koło zapasowe.
Rear license plate is blocked by the spare tire.
Zanim zdejmiesz przebitą oponę, powinnaś sprawdzić koło zapasowe.
Before you take off the flat, you should check your spare.
Dwa kapcie, a mamy tylko jedno koło zapasowe.
Two flats and only one spare.
Powinnaś dać do sprawdzenia koło zapasowe.
I'm very serious about the spare.
Idę do bagażnika po koło zapasowe, a koła nie ma.
So I go to the trunk, there's no spare.
W moim bagażniku jest tylko koło zapasowe i brudna bielizna.
My trunk has nothing but a spare tire and underwear.
A pan niech przyniesie koło zapasowe.
Didn't know you were in here.
Każdy samochód posiada koło zapasowe, prawda?
You have a spare tire in your car, right?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 29. Pasujących: 29. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo