Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koń na biegunach" na angielski

Wyszukaj koń na biegunach w: Definicja Synonimy
rocking horse
Ta kołyska i koń na biegunach nie są raczej normalnych rozmiarów.
I mean, this crib and this rocking horse isn't exactly regulation size.
Idź za dziewczyną przez most do fontanny gdzie koń na biegunach beżowy je tort
Follow her down to a bridge by a fountain Where rocking horse people eat marshmallow pies
Kołyska pójdzie tam, a koń na biegunach...
The crib goes there, and a rocking horse...
Raz był to koń na biegunach.
And there would be incredible presents under the tree.
NA WYSTAWIE STOI WIELKI, DREWNIANY KOŃ NA BIEGUNACH.
You have a big, wooden rocking horse in the window.
To był koń na biegunach.
Actually it was a rocking horse.
Koń. Koń na biegunach.
A horse... a rocking horse!
Jest to drewniany koń na biegunach z dzieciństwa.
My great-great grandfather painted this after his return.
ldź za dziewczyną przez most do fontanny gdzie koń na biegunach bezowyje tort
Follow her down to a bridge by a fountain

Pozostałe wyniki

Życie na biegunach to niebywały sukces ewolucyjny dinozaurów.
Life at the poles is a remarkable evolutionary achievement for the dinosaurs.
I miałem czas na zrobienie konia na biegunach.
And I had time to build that rocking horse.
To znaczy, konik na biegunach.
Wzrost temperatury o 1 0? oznacza stopienie 70% lodu na biegunach.
Even a ten degree increase... will melt 70% of the polar icecap... wipe out all agriculture.
Fotel na biegunach. wyznacza swój własny rytm.
A rocking chair has a rhythm of its own.
Ja ofiaruję ci miłość, konie na biegunach i wspólne tańce.
But I can give you love, and rocking horses, and dancing.
Raz dostałam konia na biegunach i nazwałam go Harvey.
One year was a rocking horse, and I named it Harvey.
Nie da się ujeżdżać konia na biegunach.
You couldn't ride a rocking horse.
Jestem szczęśliwa, że jego matka nie siedzi w fotleu na biegunach tutaj.
I'm just glad he doesn't have his mother sitting in a rocker down here.
niewystarczająca do współzawodnictwa na scenie światowej koncentracja środków na biegunach doskonałości;
Insufficient concentration of resources in poles of excellence able to compete on the global scene;
Zawsze myślałam, że powinien być fotel na biegunach...
I always thought there'd be a rocking chair.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 100. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo