Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "końca do końca" na angielski

Wyszukaj końca do końca w: Definicja Synonimy
end to end
end-to-end

Sugestie

Jeżeli wartość ta nie jest osiągnięta, wówczas obwód analityczny należy zbadać od końca do końca na okoliczność szczelności.
If this value is not attained, the analysing circuit must be inspected from end to end for leaks.
Od końca do końca, rozciąga sie na 100,000 mil.
End to end, 100,000 miles long.
Tylko sklepy od końca do końca
Only shops from end to end
Jej twarz na bilbordach ozdabia już cały kontynent, Od końca do końca.
I'm told that billboards she adorns would reach across the continent... if placed end to end.
Od końca do końca, dałoby to linę, która oplotłaby ziemię dwukrotnie.
End to end, that would form a line that would circle the earth twice.
Ten nadający się do noszenia system trawienny rozciągnięty od końca do końca liczy 60 metrów.
This wearable digestive system, when it's stretched end to end, spans 60 meters.
"Zrujnowali Irlandię od końca do końca... i wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zbrodniach... będą winni grzechom śmiertelnym, odmówieni rozgrzeszenia oraz komunii świetej."
"Wrecked Ireland from end to end." "And all those who participate in such crimes are guilty of the gravest sins and may not be absolved in confession nor admitted to Holy Communion."
Przejdź przez to do końca do końca.
Go all the way through it, till the end.
Tutaj jest scena, która przedstawia balon i ładunek od końca do końca.
Here's a scene that shows you the balloon and the payload end-to-end.
I tak karta została zapełniona od końca do końca po obu stronach.
So the void was filled from corner to corner on both sides.
Jeździł od końca do końca i wyglądał przez okno.
One end to the other looking out the window. I never made him pay.
Zielona... od końca do końca.
What colors are you seeing now, G?
CEN | EN 14508:2003 Usługi pocztowe - Jakość usług - Pomiar czasu przesyłania od końca do końca pojedynczych przesyłek nie priorytetowych i przesyłek drugiej klasy | - | |
CEN | EN 14508:2003 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail | - | |
Zdecydowanie uważamy, że osiągnięcie sukcesu jest możliwe jeśli będziemy rozwijać od końca do końca zintegrowane systemy.
is that we really believe that the greatest success of this initiative can come by fostering local, integrated, end-to-end ecosystems.
Wierzymy, że w tych regionach świata gdzie populacja jest duża i znajduje się niezbędna infrastruktura, lokalny od końca do końca system jest kluczowy w osiągnięciu sukcesu.
So, we believe that in those regions of the world where the population is large, and there's an infrastructure that can provide it, that a local, integrated, end-to-end system is really critical for its success.
Przebieg przesyłki "od końca do końca" liczony jest od punktu dostępu do sieci do punktu doręczenia do adresata.
End-to-end routing is measured from the access point to the network to the point of delivery to the addressee.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 119 ms.

do konca 158

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo