Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "końca swojego życia" na angielski

Wyszukaj końca swojego życia w: Definicja Synonimy
rest of your life
rest of his life
rest of my life
rest of her life
rest of your lives
rest of their lives
the end of my life

Sugestie

Ale nie możesz nosić kapci do końca swojego życia.
But you can't wear slippers the rest of your life.
Od tego momentu mieszkałeś tu do końca swojego życia... samotnie.
Then you lived there the rest of your life... alone.
Hosni Mubarak myślał, że będzie dyktatorem Egiptu do końca swojego życia, dopóki bedzie za stary lub zbyt chory i odda panowanie w ręce swojego syna.
And Hosni Mubarak thought he was going to be the dictator of Egypt for the rest of his life, until he got too old or too sick and could pass the reigns of power onto his son.
Powinieneś siedzieć w klatce do końca swojego życia.
You should be in a cage the rest of your life.
Będziesz chodził do liceum, tkwił na wsi do końca swojego życia?
Go to High School? Stack hay for the rest of your life?
Być nieszczęśliwą do końca swojego życia.
Just be miserable for the rest of your life.
Znowu mnie bardzo do końca swojego życia i jeszcze trochę.
When you eat one, you will deeply love me again... for the rest of your life, and beyond.
Został zamknięty do końca swojego życia...
No. He's locked up for the rest of his life.
Stanie się obiektem eksperymentów do końca swojego życia.
Then she'll be experimented on for the rest of her life.
Będziesz siedzieć w więzieniu do końca swojego życia.
You'll be sent to jail for the rest of your life.
Znienawidzi mnie do końca swojego życia.
Even if she hates me for the rest of her life.
Damian idzie do więzienia do końca swojego życia.
So Damian's going to prison for the rest of his life.
Nie bój się, nie zostanę w tym domu do końca swojego życia.
Don't worry, I'm not staying in this house for the rest of my life.
Gdyby to ode mnie zależało, Kapitanie, nie postawiłbyś stopy na statku do końca swojego życia.
If it were up to me, Captain, you wouldn't set foot on a ship for the rest of your life.
Kotku, Kenny będzie siedział do końca swojego życia.
Babe, Kenny's in prison for the rest of his life.
Po prostu nie chce patrzeć jak, wiesz, będziesz przechodził przez to do końca swojego życia.
I just - I don't want to see you get, you know, Walked all over for the rest of your life.
Proszę zrozumieć, że być może Sarah będzie wymagała profesjonalnej opieki do końca swojego życia.
You need to know that there's a chance Sara might very well need professional care for the rest of her life.
Bo nikt z was nie chce być fryzjerem... do końca swojego życia.
Because nobody in here want to be a barber... for the rest of their life.
Będziecie płacić za to... do końca swojego życia.
You will pay for it - for the rest of your lives.
Do końca swojego życia będe miała na sumieniu, to że kogoś zabiłam.
For the rest of my life I'm going to know that I killed someone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 92. Pasujących: 92. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo