Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kość słoniowa" na angielski

Wyszukaj kość słoniowa w: Definicja Synonimy
Macica perłowa i kość słoniowa łatwo się odkleja.
The mother of pearl and ivory easily come unglued.
Szkarłatny, bursztynowy, cytrynowy, kość słoniowa.
Cardinal, Amber, Lime... Ivory.
W rzeczywistości to nie jest kość słoniowa.
In fact it's not ivory.
Tek, jedwab, kość słoniowa, indygo.
Teak, silk, ivory, indigo.
Obrobione kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, gdzie indziej niewymienione
Worked ivory and articles of ivory, n.e.s.
Z tworzyw sztucznych lub z drewna słoniaka wielkoowocowego (roślinna kość słoniowa)
Of plastics or tagua (vegetable ivory)
Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego takie jak kość słoniowa, kości, skorupa żółwia, rogi, koral, macica perłowa
Carvings from animal material such as ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl
"Heban i kość słoniowa..." "... żyjące w harmonii."
Ebony, ivory living in perfect harmony
Heban i Kość Słoniowa są połączeni obok biodra (?).
Ebony and Ivory are joined near the hip.
Pan Purpurowy, Pani Kość Słoniowa... nie powitacie starego przyjaciela?
Mr Magenta! Miss Ivory! No hellos for an old friend?
Kość słoniowa, nieobrobiona lub wstępnie przygotowana, proszek i odpadki tego produktu (z wyłączeniem przyciętej do nadania kształtu)
Ivory, unworked or simply prepared, its powder and waste (excl. cut to shape)
Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów:
Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products:
Ta kość słoniowa jest wyjątkowa!
This ivory is exceptional!
To czechosłowacka kość słoniowa.
This is Czechoslovakian ivory.
Heban i kość słoniowa i...
Ebony and ivory and...
Jest kość słoniowa i biel kremowa.
There's ivory and timid.
Z drewna słoniaka wielkoowocowego (roślinna kość słoniowa)
Of tagua (vegetable ivory)
Złoto, kość słoniowa i ołów.
Gold, ivory and lead.
Idealnie do siebie pasujemy, jak heban i kość słoniowa.
You know, we're a perfect match, you know, if you go that way, ebony and ivory.
To mikstura z nagietka, manus christi - bardzo skuteczne zioło, szczaw - roślina z łąk, ocet z siemiem linianymr, zeskrobana kość słoniowa, wszystko zmieszane z cukrem.
It's a mixture of marigold Manus christi, a very efficacious herb sorrel, meadow plant, linseed vinegar ivory scrapings, all mixed with sugar.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 62. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo