Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kobieta" na angielski

Wyszukaj kobieta w: Definicja Synonimy
woman
female
lady
girl
women she's wife
girlfriend
dame
broad
gal

Sugestie

Nie każda kobieta podejmuje takie ryzyko.
It isn't every woman who would take such a risk.
Nagi mężczyzna i kobieta trzymani w klatce.
A naked man and woman kept in a cage.
To musiałaby być naprawdę silna kobieta.
It will have to be one pretty strong female.
To najbardziej wpływowa kobieta w całej Japonii.
She's the most powerful lady in all Japan.
Ta biedna kobieta, która skamieniała.
That poor lady who turned to stone, she...
Ta kobieta jest korepetytorką jego córki.
Judge, this woman is his daughter's teacher.
Czemu taka piękna kobieta jest smutna, pomyślałem.
"Why should such a beautiful woman look so sad?" I ask myself.
Najpiękniejsza i najbardziej zmysłowa kobieta w historii ludzkości.
The most beautiful and succulent woman in the history of mankind.
Zeszłej nocy była tutaj niewidoma kobieta.
There was a blind woman here last night.
Niedawno poślubiona kobieta i chętny młody małżonek...
A recently married woman and an eager young husband...
Francisco, ta biedna kobieta oszalała.
Francisco, that poor woman has lost her mind.
I jego kobieta zasłoniła ich dziecko.
And his woman had to shield their baby.
Najpiękniejsza kobieta na świecie siedzi przede mną.
The world's prettiest woman is sitting in front of me.
Że moja kobieta nie chciała mieć dziecka z pijakiem...
That my woman didn't want to have a child with a drunk...
Amerykańska kobieta nie może marnować czasu na fryzjera.
The American woman cannot waste her time with her hairdresser.
Był piękny kobieta i na pewno piękne.
He says she was a very nice woman, good looking too, I bet.
Ta kobieta jest jarzmem mojego istnienia.
That woman is the bane of my existence.
Przerażona, półnaga kobieta, która szuka ojca.
A frightened, starving, half-naked woman who wants to find her father.
Była taka kobieta w niebieskiej sukience.
There was a woman in a blue dress.
Wiesz... atrakcyjna z ciebie kobieta.
You know... you're actually a very attractive woman.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19748. Pasujących: 19748. Czas odpowiedzi: 84 ms.

kobietą +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo