Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "koktajl mleczny" na angielski

Wyszukaj koktajl mleczny w: Definicja Synonimy
milkshake
milk shake
Mówili... "Czy Chiny piją nasz koktajl mleczny?"
They were saying, "Is China drinking our milkshake?"
I pana koktajl mleczny, podany z zakręconą słomką i zakręconą serwetką
And your milkshake, served with a crazy straw And a crazy napkin -
Mamusiu, zjadłam wszystkie moje frytki i wypiłam cały koktajl mleczny.
Mommy, I ate all my fries and all my milk shake.
Malinowo-bananowy koktajl mleczny, dodatkowa wisienka, tak jak lubisz.
One raspberry-banana milkshake, extra cherries, just the way you like it.
Dwie kanapki z szynką i sałatą... dodatkowy bekon, frytki, i frytki osobno, i czekoladowy koktajl mleczny.
Two club sandwiches... extra bacon, fries, with a side of fries, and a chocolate milkshake.
Mogłybyśmy zrobić z tego koktajl mleczny.
We could make a milk shake out of it.
To opium, nie koktajl mleczny.
It's opium, not a milkshake.
Nie sądzę, że przyszli tu na koktajl mleczny.
I do not believe that they are here for malteadas.
Nie sądzę, że przyszli tu na koktajl mleczny.
I don't think they're here for the milk-shakes.
Wypiłem po drodze koktajl mleczny i...
I had a milkshake on the way in, and I...
Lepiej żebyś miał już gotowy mój koktajl mleczny.
You'd better have that sambuca milkshake ready.
Prawdopodobnie mogłabym go zmusić do powiedzenia prawie wszystkiego, gdybym zaoferowała mu koktajl mleczny i talerz frytek.
I could probably get him to say almost anything right now if I offered him a milkshake and a side of fries.
Możemy jechać do Bena i Jerry'ego na koktajl mleczny?
Can we go to Ben and Jerry's for a milkshake?
Może będziesz łaskaw wypić koktajl mleczny senora Castro.
perhaps you would be so kind as to drink senor Castro's milk shake.
Pierwszą rzecz jaką chcę to koktajl mleczny z morfiny!
First thing I want is a morphine milkshake.
Może na koktajl mleczny?
You want to go out for a malted?
A może koktajl mleczny?
How about a milk shake?
Co to koktajl mleczny?
What's a milkshake?
Wziąłbym Garbo na koktajl mleczny, Mae West do samochodowego kina a załatwił Judy Garland.
I'd take greta garbo for a milkshake, Mae West to the drive-in, and I'd kill Judy Garland.
Mocny i podstępny... ale smakuje tak niewinnie, jak koktajl mleczny.
[Continues] - [Chuckles] Long, strong and sneaky... but tastes as innocent as a milkshake.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo