Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kolejny" na angielski

Wyszukaj kolejny w: Definicja Synonimy
next
further
subsequent
new
second
consecutive
sequential
successive
another one more additional
sequence
step
latest
extra

Sugestie

1557
467
444
417
153
130
Mój kolejny świadek trochę się spóźnia.
Your Honor, my next witness must have been detained.
Coraz trudniej było mi osiągnąć kolejny poziom.
And I all fled, and avoid reaching the next level.
Stanowi to kolejny krok w kierunku centralizacji.
This represents a further step in the direction of centralisation.
Prawdopodobnie tyle żeby starczyło na kolejny odlot.
Probably what it'll cost to get him his next high.
Mamy tylko 15 minut zanim nadjedzie kolejny konwój.
We've only got about 15 minutes before the next convoy comes along.
Może znajdziemy jakieś jedzenie przed zejściem na kolejny poziom.
Maybe we can find some food before heading down to the next level.
Ona stanowi kolejny krok w ewolucji.
She's the next step in the evolution.
Dokumenty do zatwierdzenia na kolejny etap badań.
Application for the FDA approval for the next stage of my A.L.S. study.
Musimy poczekać na jego kolejny krok.
We'll have to wait for his next move.
Przez kolejny miesiąc/ma pracować w tygodniu/od 9.00 do 15.00.
For the next month she'll be working weekdays from 9:00 to 3:00.
Mój oficer taktyczny czeka na kolejny rozkaz.
My tactical Officer is standing by waiting for my next order.
Oto kolejny rozdział w naszej księdze.
That is the next chapter in our book.
Właśnie przeszedłeś na kolejny poziom, rekrucie.
You're rising to the next level, recruit.
Znaleźliśmy kolejny fragment kapsuły pod Calgary.
We've recovered another piece of the capsule outside Calgary.
Napisałbyś kolejny musical, a ja...
You can write another musical, and I can...
Tracisz jeden zmysł, zyskujesz kolejny.
You lose one sense, you gain another.
To kolejny przejaw rytualizacji wśród tych stworzeń.
This is another example of ritual in these creatures.
Jestem już spoźniony kolejny zabiegany dzień, sprzątam bałagan którego narobiłeś.
And I'm already late on another busy day, cleaning up the mess you made.
Jeśli kolejny okręt Federacji wleci do Strefy...
But I warn you, if another Federation starship tries to enter the zone...
Temperatury osiągną kolejny rekord w tym tygodniu.
Temperatures are set to reach another record high this week.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 7794. Pasujących: 7794. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo