Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kolor" na angielski

Zobacz także: kolor skóry
Wyszukaj kolor w: Definicja Synonimy
color
colour
flush
red
colored
coloring
shade
blue green
black
turns
yellow
paint
match
orange

Sugestie

Mają inny kolor niż twoja szyja.
They're a different color than your neck.
Widzę ładny kolor na twoich paznokciach.
That's a nice color on your nails.
Gdy zamkniesz oczy, zaczniesz odczuwać światło i kolor.
If you close your eyes, you'll begin to sense light and colour.
Mięso musi mieć kolor intensywnie czerwony.
The carcasses must be deep red in colour.
Wspaniale jest widzieć taki kolor na twoich policzkach.
What's wonderful is to see such a flush in your cheeks.
Nie mogę zrozumieć dlaczego odrzucasz... swój ulobiony kolor.
I don't understand why you're disregarding... your signature color.
Kamera łapie każdy kolor, oprócz niebieskiego.
With Chromakey, the camera picks up every color except for blue.
Korzystny dla ciebie kolor - niebieski.
A color that's favorable to you - blue.
To nie jest naturalny kolor kurczaka.
No, it's not a natural color for a chicken.
Trzeba by najpierw sprecyzować kolor jego skóry.
You'd first have to determine Tiger Woods' skin color.
Wkrótce będą musieli wymyślić nowy kolor.
Pretty soon they'll have to invent a new color.
Kiedy chce to rozsypuje ten kolor.
But I sprinkle the color only when I want to.
Jedno z drzwi miało inny kolor.
One of the doors was a different color.
Samemu wybrałem nawet kolor galaretki na śniadanie.
Even chose my own color Jell-O at breakfast this morning.
Zauważ przepyszny kolor, śliczny kołnierzyk i klasyczne guziki.
You'll note the delicious color, the smart collar and these classic buttons.
Nie kierowałem się tym gdy wybierałem kolor.
I didn't make that connection when I was picking the colour.
Muszą istnieć specjalne zakłady produkujące ten kolor islamu.
There must be special factories producing the colour of Islam.
To dziwny kolor na ładny garnitur.
It is an odd color for a nice suit.
W istocie, muszę wybrać kolor.
In fact, I got to pick out a color.
Mutacja ta zmieniła gen kontrolujący kolor futra.
That mutation altered the gene that controls fur color.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4191. Pasujących: 4191. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo