Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kolorze" na angielski

color colour suit white red blue grey yellow
brown
orange
ivory
dark
off-white

Sugestie

Cokolwiek o mocnym kolorze może zadziałać jak barwnik.
Anything with a strong color could work as a stain.
Myślę o kolorze czerwonym i liczbie 9.
I'm thinking about the color red and the number 9.
Plamy ditizonu pojawiają się w pomarańczowym kolorze.
The spots of the dithizonates appear as an orange colour.
Ściany musza być w jasnym kolorze.
The walls must be of a light colour.
Ubierz dziewczynę w kolorze trochę zabawy panda.
Dress up this girl in a fun little panda suit.
I wyglądał dobrze w tym kolorze.
I looked good in that suit.
Kup kłębek włóczki w ładnym kolorze.
Buy a roll of yarn in a festive colour.
Płyta mocująca w firmowym kolorze wzornictwa jest widoczna przez wycięcie.
The mounting plate in the corporate design colour is visible through the cut-out.
Średniej do dużej wielkości i zielonym kolorze.
The Granny is a medium to large variety with grass-green colour.
Zadziwiająco komfortowa i w bardzo wyszczuplającym kolorze.
Actually, it was surprisingly cozy, and a very slimming color.
Każda substancja wystarczająco podgrzana emituje unikalne linie spektrum w określonym kolorze.
Any substance heated enough will emit unique spectral lines in a specific colour.
Pomieszczenia szkoły są utrzymane w kolorze bieli i betonu.
The school's interior rooms are kept in a white and concrete colour scheme.
Miał wielkie anielskie skrzydła, w kolorze idealnej bieli.
He had these big angel wings, the perfect colour of white leather.
Produkt dostępny w żółtym, łatwo dostrzegalnym sygnalizacyjnym kolorze.
The product is available in a yellow, easily visible signaling color.
Musisz mix 2 serca dać zamawiającego kolorze.
You have to mix 2 hearts to give the requested color.
Z wizerunkiem stolik w kolorze czerwonym.
With an image of a coffee table in the color red.
Przerabiane na okrągło w wybranym kolorze.
Worked in the round in your preferred colour.
Jeśli macie chwilę, wolałbym w innym kolorze.
And when you get a chance, I'd like another color.
Wykończenie dekoltu - aksamitka w kolorze pozostałych dodatków.
Neckline trimming - velvet in the same colour as other additions.
Oczy Mary Dinkle były w kolorze błotnistej sadzawki.
Mary Dinkle's eyes were the colour of muddy puddles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2665. Pasujących: 2665. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo