Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "konferencja prasowa" na angielski

Wyszukaj konferencja prasowa w: Definicja Synonimy
Mógłbyś także wyemitować/rozkazy przez konferencja prasowa.
You might as well issue orders by press conference.
To miała być moja konferencja prasowa.
That was supposed to be my press conference.
Za trzy godziny jest konferencja prasowa.
Press conference is in three hours.
Dziewiąta rano, konferencja prasowa, hotel Venice.
"Nine a.m. press conference...
Ponieważ to jest moja ostatnia konferencja prasowa.
Because, gentlemen, this is my last press conference.
Po drugie, konferencja prasowa i oświadczenie wstępne są użytecznymi narzędziami do rozpowszechniania ważnych informacji wśród zróżnicowanej grupy odbiorców.
Second, the Press Conference and the Introductory Statement are useful tools to disseminate important information to a heterogeneous audience.
Okay, konferencja prasowa w 45.
Okay, press conference in 45.
Po przemowie senatora w sali balowej, odbędzie się prywatna konferencja prasowa w Pokoju Koloniajnym.
After the senator's speech in the Embassy Ballroom, there will be a private press conference in the Colonial Room.
Ominęła panią kolejna porywająca konferencja prasowa.
You missed another rousing press conference.
Ta konferencja prasowa była tylko na pokaz.
That press conference was all for show.
Przede mną najważniejsza konferencja prasowa w życiu a siedzę w szlafroku na wózku inwalidzkim.
I got the most important press conference of all time waiting... and I'm in a wheelchair, in my bathrobe, and you had to rescue me.
Benjamin Netanyahu w końcu doczekał się oficjalnej wizyty, ze wszystkimi honorami: zdjęcie uścisku ręki, wspólna konferencja prasowa, żeby podkreślić umocnienie stosunków między Izrael...
Benjamin Netanyahu, is finally granted an official visit with all the honours: handshake photo, joint press conference, conspicuously demonstrating the renewal of ties between Israel...
Ale muszę powiedzieć, że... twoja konferencja prasowa to była klapa.
But your press conference was a total flop.
Jestem przed budynkiem federalnym w Westwood, gdzie później odbędzie się tu konferencja prasowa, która ujawni długo oczekiwane szczegóły...
I'm outside the federal building in Westwood, where later today a press conference will be held to reveal the long-awaited details...
Mimo że dokument nie istniał, podczas szczytu Rady Europejskiej odbyła się konferencja prasowa na jego temat.
Despite the fact that the paper was non-existent, a press conference was held on the subject during the European Council summit.
Szczyt zostanie podzielony na cztery części, a mianowicie spotkanie głów państw, sesję plenarną i obiad, po którym nastąpi konferencja prasowa.
The summit will be divided into four parts, namely the meeting of the heads of state, the plenary session, and lunch, which will be followed by a press conference.
Jeszcze nie wiem, czy to się naprawdę potwierdzi, lecz będzie również konferencja prasowa Hamasu dziś wieczorem o godz. 20.00.
I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00.
To dochodzenie, konferencja prasowa... to wszystko na niby.
This enquiry, press conference... it's all make-believe
Ale teraz interes chwilowo się odroczy, ponieważ została zwołana konferencja prasowa.
But now, the trade was abandoned, because an urgent press conference Yes!
Jednym z nich była konferencja prasowa zorganizowana 1 marca 2001 r., na której przedstawiono główne założenia kampanii informacyjnej oraz jej hasło przewodnie.
One was a press conference on 1 March 2001 which outlined the main themes of the campaign and revealed the campaign slogan.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 206. Pasujących: 179. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo