Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "konsola gier" na angielski

Wyszukaj konsola gier w: Definicja Synonimy
games console
Dostęp do urządzeń ICT w domu: konsola gier
access to ICT devices at home: games console
Urządzenia wykorzystywane do uzyskania dostępu do Internetu w domu: konsola gier
devices used to access the Internet at home: games console
rodzaj urządzenia klasy handheld używanego do uzyskania dostępu do Internetu poza domem lub pracą w ciągu ostatnich trzech miesięcy: inne urządzenie klasy handheld (np. PDA, odtwarzacz MP3, czytnik książek elektronicznych, przenośna konsola gier wideo; z wyjątkiem komputera typu tablet),
type of handheld device used to access the Internet away from home or work in the last 3 months: other handheld device (e.g. PDA, MP3 player, e-book reader, handheld games console; excluding tablet computer),
To konsola gier Nintendo DS, lecz szczególnie zmodyfikowana.
A Nintendo DS game system, but it's been specially modified.
Każde DVD, konsola gier, telewizor i komputer znajdujący się w domu, nieważne, czego spodziewaliśmy się, kupując je, mógłby zostać zmodyfikowany przez przemysł medialny, gdyby chcieli ustanowić to jako warunek sprzedaży.
Every DVD player and game player and television and computer you brought home - no matter what you thought you were getting when you bought it - could be broken by the content industries, if they wanted to set that as a condition of selling you the content.

Pozostałe wyniki

W dzisiejszych czasach dzieci spędzają dużą ilość czasu przed telewizorem, konsolą gier wideo i komputerem.
Children these days spend much of their time in front of the television, video games and computers.
Właściwie to bezprzewodowa konsola do gier.
Actually it's a wireless handheld game console.
Prymitywna konsola do gier, używana w jego czasach.
A primitive gaming device used in his time.
Musiałem kupić nowa konsola do gier.
I had to buy a new game console.
Jakby dobrze się zastanowić to PlayStation jest... bardziej edukacyjną zabawką niż konsolą do gier.
If you think about it, PlayStation is... is really less a game and more an educational toy.
Nintendo Wii. Prymitywna konsola do gier, używana w jego czasach.
You're that crazy cracker from the hill.
"konsola do gier" oznacza samodzielne urządzenie zasilane z sieci zasilającej, przeznaczone w ramach swojej podstawowej funkcji do umożliwiania grania w gry wideo.
'Game console' means a mains-powered standalone device which is designed to provide video game playing as its primary function.
Kaseta może być używana do grania w gry wideo wyłącznie w połączeniu z konsolą do gier.
The cartridge can only be used for playing video games in conjunction with a game console.
konsola do gier do łączenia się z internetem w domu,
games console to access the internet at home,
Ponieważ kaseta jest częścią lub akcesorium nadającym się do stosowania wyłącznie lub głównie z konsolą do gier objętą podpozycją 950450, należy ją klasyfikować do kodu CN 95045000 (zob. także Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9504, pkt (2), akapit trzeci).
As the cartridge is a part or accessory suitable for use solely or principally with a game console of subheading 950450, it is to be classified under CN code 95045000 (see also the HSEN to heading 9504 (2), third paragraph).
Konsola do gier. Zaginęła.
The game box - it's missing.
Może nawet konsola do gier.
Maybe even a games console.
Konsola jest zasadniczo zaprojektowana tak, aby przesyłać sygnał wyjściowy do monitora zewnętrznego pełniącego funkcję głównego monitora na potrzeby gier.
A game console is typically designed to provide output to an external display as the main game-play display.
W skład typowych konsoli do gier wchodzi zwykle procesor, pamięć systemowa oraz co najmniej jedna jednostka przetwarzania grafiki, konsola może również zawierać twarde dyski lub inne rozwiązania w zakresie pamięci wewnętrznej oraz napędy optyczne.
Game consoles typically include a CPU, system memory and a graphics processing unit(s) (GPU), and may contain hard drives or other internal storage options, and optical drives.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 5. Czas odpowiedzi: 63 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo