Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kontrola paszportowa" na angielski

Wyszukaj kontrola paszportowa w: Definicja Synonimy
passport control
Z powodu naszego wczesnego wylądowania, kontrola paszportowa będzie miała miejsce w samolocie.
Due to our early arrival, passport control will take place as you leave the plane.
Granica Niemieckiej Republiki Demokratycznej, kontrola paszportowa.
German Democratic Republic border, passport control.
Nawet policja i regularna kontrola paszportowa, nie znają różnicy.
Even regular police and passport control don't know the difference.
Kontrola paszportowa w strefie Schengen należy do przeszłości i nie ma już drogiej, czasochłonnej wymiany walut.
Passport checks are a thing of the past within the Schengen area and there is no longer any need for expensive, time-consuming currency changing.
Czy ich obowiązuje kontrola paszportowa?

Pozostałe wyniki

Miałem małe kłopoty z kontrolą paszportową ale wszystko już załatwione
I had a little pest control problem, but it's all taken care of.
Nie trzeba opisywać wszystkich zadań beneficjenta, ale wyłącznie zadania związane z zarządzaniem granicami i kontrolą paszportową (np. patrole wojskowe na morzu mające zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granic).
It is not necessary to describe all tasks performed by a beneficiary but only those that are linked to border management and immigration control (e.g. Armed Forces performing surveillance at sea to prevent illegal entries).
Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na i wyjeździe z terytorium Strony Przyjmującej, wyposażony w dowód członkostwa w Misji personel EUPOL Proxima jest wyłączony spod przepisów paszportowych, wizowych i imigracyjnych oraz zwolniony od wszelkich form inspekcji imigracyjnej.
Save for passport control on entry into and departure from the territory of the Host Party, EUPOL Proxima personnel, with proof of membership of the Mission, shall be exempt from passport, visa and immigration regulations and any form of immigration inspection.
Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na terytorium Strony Przyjmującej i wyjeździe z niego, członkowie personelu EUJUST THEMIS posiadający dyplomatyczny dowód tożsamości, nie podlegają przepisom paszportowym, wizowym i imigracyjnym ani jakimkolwiek formom kontroli imigracyjnej.
Except for passport control on entry into and departure from the territory of the Host Party, EUJUST THEMIS personnel, with diplomatic cards, shall be exempt from passport, visa and immigration regulations and any form of immigration inspection.
Poza kontrolą paszportową przy wjeździe na terytorium Republiki Nigru i przy jego opuszczaniu członkowie personelu EUCAP posiadający dowód uczestnictwa w misji nie podlegają przepisom imigracyjnym na terytorium Republiki Nigru.
Except for passport control on entry into and departure from the territory of Niger, EUCAP personnel with proof of membership of the mission shall be exempt from immigration regulations within the territory of Niger.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10. Pasujących: 5. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo