Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "korek" na angielski

Zobacz także: gumowy korek
Wyszukaj korek w: Definicja Synonimy
cork
traffic jam
stopper
cap
plug
seal
gridlock
septum

Sugestie

42
Chyba potrzebuję jakiś korek, albo coś.
I think I need a cork or something.
Ona potrząsała butelką, a ja wystrzeliwałam korek.
She'd shake up the bottle, and I'd pop the cork.
Ostatnio mieliśmy nasz pierwszy korek uliczny.
Last time, we had our first-ever traffic jam.
W centrum Kioto był ogromny korek.
There was an enormous traffic jam in downtown Kyoto.
Przy przechodzeniu igły przez korek wyczuwalny będzie niewielki opór.
You will feel a slight resistance as the needle passes through the stopper.
Po każdym wstrząśnięciu unieść korek dla wyrównania ciśnienia.
After each shaking, raise the stopper to equilibrate the pressure.
Spowodowała korek na moście do Port Lee.
She caused a traffic jam on the bridge to Port Lee.
Vandevoorde, jesteś odpowiedzialny za ten gigantyczny korek?
Vandevoorde, you're responsible for that monstrous traffic jam?
Powstaje tam korek na blokowanej drodze granicznej w Nuevo Laredo.
Traffic jam's backed up across the border there at Nuevo Laredo.
Włóż z powrotem korek, Luigi.
Put the cork back in, Luigi.
Przykręcić część górną (igła przebija wtedy korek).
Tighten top part (the needle goes through the cork).
GODZINA 18.18 Na Flamingo jest korek.
There's a traffic jam on Flamingo.
Przetrzeć korek za pomocą świeżego jednorazowego gazika nasączonego alkoholem.
Clean the stopper with a fresh alcohol wipe.
Amerykanie wyciągnęli korek z butelki, Wilberforce.
The Americans pulled the cork out of the bottle, Wilberforce.
Wsadź tam wygięty nóż i wydostań korek.
Stick a bent knife in that, get the cork out.
Demonstracja spowodowała korek wokół Gwanghwamun trwający godzinę.
The demonstration caused gridlock around Gwanghwamun for one hour.
Wystarczy tylko odkręcić bezpiecznik i wymienić korek.
All you need to do to is unscrew the fuse and replace the plug.
Przez duży korek wokół toru miał 15 minut spóźnienia.
Due to heavy traffic around the track, he was 15 minutes behind schedule.
Wpierw był korek, a potem złapał gumę.
Well, I mean, of course traffic and then he got a flat tire.
Plastykowe wieczko należy usunąć z fiolki i zdezynfekować korek alkoholem.
The plastic cap must be removed from the vial and the stopper disinfected with alcohol.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 551. Pasujących: 551. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo