Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kostium kąpielowy" na angielski

Wyszukaj kostium kąpielowy w: Definicja Synonimy
bathing suit
swimsuit
swim suit
swimming suit
Twój kostium kąpielowy jest jeszcze w suszarni.
Get dressed. your bathing suit's still in the dryer.
Tego lata nosiła pani biały kostium kąpielowy.
This summer you wore that white bathing suit.
Idź i kup mi ten uroczy kostium kąpielowy.
Go get me that lovely swimsuit.
Był pan z tą modelką ubraną w kostium kąpielowy.
You were with that swimsuit model.
Kostium kąpielowy, czemu sama go nie ubierzesz?
Swim suit, why don't you wear it?
Skoro powiedział, że jego kuzynka... będzie w sari, ty dla odmiany ubierz coś kusego jak kostium kąpielowy, jako odwrotność
From what he says... his cousin will come in a saree, so, you go in a swim suit, as a reverse strategy
Dotyka mnie tam, gdzie mój kostium kąpielowy idzie.
Touches me right where my bathing suit goes.
Po prostu muszę iść i przepłukać swój kostium kąpielowy.
I just need to go rinse out my bathing suit.
Trzymający się na tobie mokry kostium kąpielowy jest w porządku, gdy ma się czego trzymać.
A clinging wet bathing suit is alright if it has something to cling to.
Moj kostium kąpielowy jest za duży?
My bathing suit's too big? - No.
Mamo, gdzie jest mój kostium kąpielowy?
Mom, where's my bathing suit?
To ty masz w ogóle kostium kąpielowy?
Do you have a bathing suit?
Jakkolwiek, ona po prostu wzięła płaszcz i jej kostium kąpielowy i psa i wyszła!
Anyway, she took her raincoat, her bathing suit and her dog and she left!
Ten kostium kąpielowy miał używanie.
That bathing suit was never happier.
Spakuj twój kostium kąpielowy, Chloe.
Pack your swimsuit, Chloe.
To twój kostium kąpielowy?
Is that your bathing suit?
Powiedziała, że pamięta ten kostium kąpielowy.
Said she remembered That swimsuit.
Pozwól mi przynajmniej wziąć kostium kąpielowy.
At least let me take a bathing suit.
Jestem zadowolona, przywiozłam kostium kąpielowy.
I'm happy. I brought my swimsuit.
Kupiłam nowy kostium kąpielowy na lato.
I just got my new bathing suit for the beach this summer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 52. Pasujących: 52. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo