Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kosz na śmieci" na angielski

Wyszukaj kosz na śmieci w: Definicja Synonimy
trash can
garbage can
trashcan
waste bin
wastebasket
trash
bin
To tylko gburowaty, dwubitowy kosz na śmieci złodziejem.
It's only Surly, a two-bit trash can thief.
Chcę, żebyście przeszukali każdy kosz na śmieci, studzienkę odwadniającą, wysypisko pomiędzy tym miejscem i miastem.
I want you to search every trash can, drainage ditch, dump site between here and the city.
Nie, to kosz na śmieci.
No, This is garbage can.
Srebrny kosz na śmieci z pokrywką.
Silver garbage can with a lid. Gold-plated doorbells.
To zwykły kosz na śmieci.
It's an ordinary trashcan.
czy to jest kosz na śmieci?
Is it a trashcan?
Nie, to kosz na śmieci.
Is this house? No, This is garbage can.
A mamy jakiś nowy dowód, może kosz na śmieci?
With what new evidence, trash can?
Położyć jego kosz na śmieci!
Put him in the trash can!
To jeden wielki kosz na śmieci.
It's one garbage can.
Ten kosz na śmieci?
This garbage can right here?
Rzucić kosz na śmieci przez witrynę?
If we threw that trash can through the front window?
Pierwszy kosz na śmieci przy północnej bramie.
First bin inside the north gate.
Gervaise Brook Chomik, handlarz win, służy ojcu za kosz na śmieci.
Javais Brookhamster. He's in the wine trade... and his father uses him as a wastepaper basket.
Nie, to kosz na śmieci.
ALVIN: No. It's his garbage can.
Wtedy przejrzałam kosz na śmieci w sali zabiegowej 2.
Then I went through the trash bin in Trauma 2.
Nie, to kosz na śmieci.
Is this his house? No. It's his garbage can.
Panie Prezbo, muszę zmienić miejsce, bo ten chłopak cuchnie jak kosz na śmieci.
Mr. Prezbo, I need to change my seat 'cause this boy here smells like a garbage can.
Wyrzucił kosz na śmieci przez okno, a dwóch interweniujących policjantów posłał do szpitala.
Put a garbage can through a window, then sent two responding officers to the hospital.
Kaczka chce mi powiedzieć, że Monika kupiła kosz na śmieci.
The duck seems to think that Monica got me garbage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 94. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo