Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kredens" na angielski

Wyszukaj kredens w: Definicja Synonimy
cupboard
sideboard
dresser
credenza
Jest nawet stary kredens na twoje książki.
There's even an old cupboard for your books.
Olbrzymi szczur właśnie wbiegł pod mój kredens.
A huge rat just ran under me cupboard.
Może równie dobrze służyć jako kredens.
You can well use it as a sideboard.
Moze rownie dobrze sluzyc jako kredens.
You can well use it as a sideboard.
Powiedział, że będziemy przesuwać kredens...
He told us we were shifting a dresser...
Możesz oddać mi kredens z powrotem?
Can you please put my dresser back?
Kupił mi kredens na pchlim targu w Palnece. Tam się urodziłem.
He bought me a sideboard at a local flea market, in the village where I was born.
Wybaczcie mi sadzę i Kaina i ten kredens.
Forgive me the soot and Cain and this sideboard.
Nie moge uwierzyć, ze sprzedali mój kredens.
Can't believe they sold my dresser.
Największa skrzynia zawiera bardzo cenny kredens. Marki Hepplewhite.
The largest contains an extremely valuable sideboard... a Hepplewhite.
Wystarczy by wyznaczyć cały ten kredens dla zmarłych ex.
Just designate This whole dresser for dead exes.
Pokój ma wymiary 8x10, zielony kredens naprzeciwko brzoskwiniowych ścian.
The room is 8x10, green dresser against peach walls.
And w tym westybulu wejścia, był duży kredens przeciw tylnej ścianie gdzie dużo pierwszej klasy porcelany został zgromadzony.
And in this entrance vestibule, there was a large sideboard against the aft wall where lots of first-class china was stored.
I udało mi się przewieźć kredens mojej żony do jej matki, bez żadnych incydentów.
And I was able to get my wife's dresser to her mother's without incident.
Ja kupię motocykl, kupię kredens, i żelazko dla twojej mamy, i wielką lodówkę.
I'll buy a motorcycle, I'll buy a dresser, an iron for your mother, a big refrigerator.
Uzbroję kredens Wysoki Sądzie.
I'll arm dresser, Your Honor,
Ten kredens, za tobą.
Barb, you have any use for that sideboard?
Pomyślałam, że weźmiesz kredens.
I just thought you might want that sideboard.
Interesujący walijski dębowy kredens.
Interesting little Welsh cupboard in oak.
A ten mały kredens tam.
The little cupboard over there.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 81. Pasujących: 81. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo