Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krewetka" na angielski

Wyszukaj krewetka w: Definicja Synonimy
shrimp
prawn
shrimpboy
deep-water
To jest właściwie "skacząca krewetka".
It's the Jumping Shrimp, actually.
I zobaczymy, kto się ugnie jak krewetka origami.
We'll see who folds like an origami shrimp.
Ta krewetka nie obudzić jeśli kładę 4000 woltów przez niego.
This prawn wouldn't wake up if I put 4,000 volts through it.
Pomóż mi. Trent, widziałeś jak szybka była ta Krewetka?
Did you see how fast that prawn was, Trent?
Krewetka jest gangsterem, odpowiedzialnym za stół i opłacanie managera.
Shrimpboy's a gangster in charge of running the table and paying off the manager.
Krewetka się zgodził, pod jednym warunkiem.
Shrimpboy agreed, on one condition.
Morska krewetka pływająca sobie w zielonej wodzie.
Basically, brine shrimp swimming around in green water.
A krewetka jest mięczakiem, prawda?
And shrimp are shellfish, right?
To nie brzmiało jak "krewetka".
That didn't sound like "shrimp."
Dziś wieczorem w menu: krewetka z grilla, marynowana w orzechach kokosowych.
On the menu this evening is a grilled tiger shrimp, marinated in coconut.
Krewetki głębokowodne: krewetka różowata lub Gamba (Parapeneus longirostrus)
Deep-water shrimps: rose shrimp or gambas (Parapeneus longirostrus)
Na przykład, ta krewetka uwalnia swoje bioluminescencyjne związki chemiczne do wody, tak jak kałamarnica czy ośmiornica uwolniłaby obłok atramentu.
For example, this shrimp releases its bioluminescent chemicals into the water just the way a squid or an octopus would release an ink cloud.
Myślę, że w rzeczywistości jest to krewetka, która uwalnia swoje bioluminescencyjne chemikalia do wody.
And I think this is actually a shrimp that's releasing its bioluminescent chemicals into the water.
Nie wierzę, źe ta mała krewetka nas zostawiła!
I cannot believe that little shrimp left us behind!
No wie pan, zamrożona krewetka nie jest taka dobra jak świeża!
You know, you freeze shrimp, it's never as good as fresh.
Skacząca Krewetka to maszyna na łyżwach.
The Jumping Shrimp is a skating machine.
Czekamy, aż Skacząca Krewetka pojawi się na mistrzostwach kraju.
We look forward to seeing The Jumping Shrimp at the Nationals.
Więc co jest lepsze: Chasers czy Pan Krewetka?
So, which is a better place chasers or senior shrimp?
Musimy udowodnić, że Krewetka zabił Bao, a by tego dokonać musimy przesłuchać Krewetkę.
We got to prove that shrimpboy killed Bao, and to do that, we got to question shrimpboy.
Pytałam jak smakowała krewetka.
I asked you how the shrimp was.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 93. Pasujących: 93. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo