Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krople do oczu" na angielski

Wyszukaj krople do oczu w: Definicja Synonimy
eye drops
eye drop
eyedrops
Visine
Dali mi tylko krople do oczu i chińskie zioła.
They just gave me eye drops and Chinese herbs.
Należy podać krople do oczu, albo skończą jak on.
They still need eye drops, or they'll end like him.
OPATANOL należy stosować wyłącznie jako krople do oczu.
Only use OPATANOL as an eye drop.
Preparat Emadine to krople do oczu w postaci przezroczystego roztworu.
Emadine is a clear eye drop solution.
Wiemy, że Allison rok temu i teraz nasza ofiara było oślepione przez krople do oczu.
We know that Allison from a year ago and our victim today were both blinded by eyedrops.
To jest nazwa zezulców na krople do oczu.
That right there is squint talk for eyedrops.
Preparat Azopt to krople do oczu w postaci białej zawiesiny.
Azopt is a white eye drop suspension.
GANFORT to krople do oczu, roztwór bezbarwny do lekko żółtawego.
GANFORT is a clear to slightly yellow eye drops solution.
Wyniki uzyskane w badaniach klinicznych wskazują, że NEVANAC krople do oczu nie ma żadnego istotnego wpływu na ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Results from clinical studies indicate that NEVANAC eye drops have no significant effect on intraocular pressure.
Podobne działania niepożądane obserwowano u pacjentów stosujących krople do oczu z placebo lub ketorolakiem.
Similar side effects were seen in patients using placebo or ketorolac eye drops.
Bierze się jak krople do oczu.
You take it like eye drops.
Ibuprofen, krople do oczu, syrop na kaszel.
Ibuprofen, eye drops, cough syrup.
Jeśli wkropisz sobie te krople do oczu... to nie będziesz musiał już nigdy nosić okularów.
If you put these eye drops... you won't have to wear glasses again.
EMADINE 0, 5 mg/ ml, krople do oczu, roztwór w pojemniku wielodawkowym S. A.
EMADINE 0.5 mg/ ml Eye Drops, solution in multidose container S. A.
Stosowany jest u pacjentów, którzy nie wykazują właściwej reakcji na krople do oczu zawierające jedynie beta- blokery lub analogi prostaglandyn.
It is used in patients who do not respond sufficiently to eye drops containing beta-blockers or prostaglandin analogues on their own.
Przed oraz po podaniu zastrzyku z preparatem Macugen można zaaplikować pacjentowi krople do oczu z antybiotykiem, w celu uniknięcia infekcji oka.
Antibiotic eye drops may also be given before and after the Macugen injection, to prevent eye infection.
Polecam krople do oczu i miętówki.
You need some more eye drops.
GANFORT 300 mikrogramów/ ml + 5 mg/ ml krople do oczu, roztwór bimatoprost/ tymolol
GANFORT 300 micrograms/ ml + 5 mg/ ml eye drops, solution bimatoprost/ timolol
W badaniach klinicznych obejmujących ponad 800 pacjentów, otrzymujących preparat NEVANAC krople do oczu, u około 5% pacjentów wystąpiły reakcje niepożądane.
In clinical studies involving over 800 patients receiving NEVANAC eye drops, approximately 5% of patients experienced adverse reactions.
Zastosowanie: leczenie bólu i zapalenia oczu, lek niesteroidalny, przeciwzapalny, krople do oczu, stosowanie miejscowe.
Purpose: treatment of eye pain and inflammation, non-steroidal anti-inflammatory medicine, eye drops, topical use.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 74. Pasujących: 74. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo