Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krwawienie z nosa" na angielski

Wyszukaj krwawienie z nosa w: Definicja Synonimy
epistaxis
nosebleed
nose bleed
bloody nose
Niezbyt często: kaszel, duszność, krwawienie z nosa.
Uncommon: cough, dyspnoea, epistaxis.
24 U dzieci w szczególności obserwowano następujące działania niepożądane: ból brzucha, pobudzenie, niestrawność, wybroczyny, krwawienie z nosa, bóle mięśni.
Particularly, the following adverse reactions were observed in paediatric patients: abdominal pain, agitation, dyspepsia, ecchymosis, epistaxis, and myalgia.
Pomyślałem, że krew mogła być przypadkowa krwawienie z nosa, wypadek przy goleniu.
I thought the blood could have been incidental... nosebleed, shaving accident.
trudności w oddychaniu, kaszel, krwawienie z nosa, katar, podrażnienie gardła
difficulty breathing, cough, nosebleed, running nose, throat irritation
Kolejne krwawienie z nosa?
Is that another nose bleed?
Często: duszności, krwawienie z nosa Rzadko: wysięk do opłucnej, zwłóknienie płuc
Common: dyspnoea, epistaxis Rare: pleural effusion, lung fibrosis
Niezbyt często: zatorowość płucna, duszność, obrzęk płuc, krwawienie z nosa, krwioplucie i czkawka.
Uncommon: pulmonary embolism, dyspnoea, pulmonary oedema, epistaxis, haemoptysis and hiccough.
niedociśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył głębokich krwawienie z nosa, nadciśnienie tętnicze
Hypotension, deep thrombophlebitis Epistaxis, hypertension
Często: tachykardia, szmer sercowy, niedociśnienie, krwawienie z nosa, niedokrwienie mięśnia sercowego
Common: tachycardia, heart murmur, hypotension, epistaxis, myocardial ischemia
duszność, kaszel, krwawienie z nosa, wyciek wodnisty z nosa, podrażnienie gardła
dyspnoea, cough, epistaxis, rhinorrhoea, throat irritation
Duszność, krwawienie z nosa, wysięk opłucnowy, zapalenie płuc Nadciśnienie płucne, nacieki w płucach
Dyspnoea, epistaxis, pleural effusion, pneumonia Pulmonary hypertension, pulmonary infiltrates Allergic alveolitis
zaburzenie widzenia zawroty głowy kołatanie serca, skurcze dodatkowe komorowe dysfonia, krwawienie z nosa, nieżyt nosa, rumień gardła
visual disturbance vertigo palpitations, ventricular extrasystoles dysphonia, epistaxis, nasal congestion, pharyngeal erythema
us Niezbyt często: niedokrwistość (krwawienie z nosa, krwawienie żołądkowo- jelitowe,
Common: post-operative haemorrhage, anaemia Uncommon: bleeding (epistaxis, gastrointestinal, haemoptysis, ct
Niezbyt często: obrzęk płuc, wysięk opłucnowy, choroba śródmiąższowa płuc, ból opłucnowy, zapalenie opłucnej, krwawienie z nosa, ból gardła i krtani, podrażnienie gardła.
Uncommon: pulmonary oedema, pleural effusion, interstitial lung disease, pleuric pain, pleurisy, epistaxis, pharyngolaryngeal pain, throat irritation.
Często: duszność, nieżyt nosa Niezbyt często: krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła Rzadko: obrzęk krtani
Common: dyspnoea, rhinitis Uncommon: epistaxis, bronchospasms, cough, pharyngitis Rare: oedema of larynx
Zaburzenia oddechowe Często: kaszel, zapalenie gardła Niezbyt często: duszność, krwawienie z nosa, nieżyt nosa, przekrwienie zatok, astma
Respiratory disorders Common: cough, pharyngitis Uncommon: dyspnoea, epistaxis, rhinitis, sinus congestion, asthma
Niezbyt często: krwawienie (krwawienie z nosa, krwawienie żołądkowo- jelitowe, krwioplucie, krwiomocz, krwiak), trombocytopenia, plamica, nadpłytkowość, nieprawidłowości płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia
Common: post-operative haemorrhage, anaemia Uncommon: bleeding (epistaxis, gastrointestinal, haemoptysis, haematuria, haematoma) thrombocytopenia, purpura, thrombocythaemia, platelet abnormal, coagulation disorder
Dyskomfort gardłowy, zapalenie gardła, zapalenie krtani, duszność, zapalenie oskrzeli, krwawienie z nosa, katar, przekrwienie dróg oddechowych
Pharyngeal discomfort, pharyngitis, laryngitis, dyspnoea, bronchitis, epistaxis, rhinitis, respiratory congestion
Zapalenie gardła Zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, krwawienie z nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, suchość w gardle, osłabienie węchu
Pharyngitis Rhinitis, sinusitis, epistaxis, nasal irritation, rhinorrhea, dry throat, hyposmia
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: ból klatki piersiowej, duszności, krwawienie z nosa, krwioplucie, zapalenie gardła, wysięk opłucnowy, zapalenie płuc
Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders: chest pain, dyspnoea, epistaxis, haemoptysis, pharyngitis, pleural effusion, pneumonitis
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 104. Pasujących: 104. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo