Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "krzywdzeniem" na angielski

hurting
Mogła zatrzymać go przed krzywdzeniem tych dzieci.
She could have stopped him from hurting those kids.
To nie powstrzymało go przed krzywdzeniem ciebie.
It didn't stop him from hurting you.
To nie ma nic wspólnego z krzywdzeniem mnie.
It has nothing to do with hurting me.
Może wynajęłaś kogoś aby powstrzymał Gilla przed krzywdzeniem ciebie?
Maybe you hired someone to stop Gill from hurting you?
Oni nie są za krzywdzeniem ludzi.
Disrupt is not about hurting people;
Także kończą się krzywdzeniem innych.
That ends up hurting people, too.
Ponieważ reżyser był zajęty krzywdzeniem Richarda za zużycie jednego z Fordów, wykorzystałem okazję, żeby przekazać nowy dialog złym gościom.
'Because the director was busy hurting Richard 'for writing off one of the Fords, 'I seized the opportunity to give the baddies their new dialogue.'
I zawsze kończy się krzywdzeniem innych.
And it always ends up screwing up other people.
On jest jedynym, który potrafi mnie powstrzymać przed krzywdzeniem innych.
He's the only one who can stop me from hurting anyone else.
Byłam tak zniszczona, że nie mogłam robić nic innego poza krzywdzeniem go.
Too damaged to do anything but hurt Lucas.
Żeby zatrzymać wielkie firmy przed krzywdzeniem maleńkich ludzi.
This is why I got into politics - to stop big companies from hurting the little guy.
Przypuszczalnie uzbrojony w bombę... to brak ochrony przed krzywdzeniem naszego społeczeństwa.
Suspected bomb... never protect us from those intent on harming our open society.
Chcę go powstrzymać przed krzywdzeniem ludzi, także Betsy.
I want to stop him from hurting anyone else... from hurting Betsy.
Pamiętam, że próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć, ale okazuje się, że jak tajna rządowa agencja bada wampiry i umieszcza w ich głowach chipy, które mają je powstrzymać przez krzywdzeniem ludzi, to nie umieszcza wyników badań na stronach WWW.
I remember trying to dig up stuff back then, but, you know, it turns out when a secret government agency studies vampires and puts chips in their brains that keep them from hurting people, they don't really build websites.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 19 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo