Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "książeczka czekowa" na angielski

Wyszukaj książeczka czekowa w: Definicja Synonimy
checkbook
chequebook
To twoja osiemnastka, co oznacza, że jednym z prezentów jest książeczka czekowa funduszu powierniczego Rhodes.
It's your 18th birthday, which means the checkbook To your rhodes trust fund is somewhere In that pile of presents.
Len myślał, że książeczka czekowa wszystko załatwi. Wykupił restaurację dla Etty.
Old Len thought his checkbook can fix anything, so he bought out the restaurant for Etta.
Czyja to książeczka czekowa?
Whose chequebook is that?
Pewne rzeczy, jak... książeczka czekowa.
Some things, like the... checkbook.
Ponieważ pani Dukesbury i jej książeczka czekowa... są całkowicie odpowiedzialne za tę wspaniałą ucztę, proponuję nagrodzić naszą małą oklaskami.
And since Mrs. Dukesbury and her checkbook... are entirely responsible for this magnificent shindig... I suggest we give the kid a great big hand.
Moja książeczka czekowa jest na dole.
My checkbook's downstairs.
Tequila, książeczka czekowa, kwaśna mina.
Tequila, checkbook, sourpuss.
To twoja książeczka czekowa.
Here's your checkbook.
To będzie ich pierwsza książeczka czekowa.
It's Their First Checkbook.
Karta dostępu i książeczka czekowa.
Key card and checkbook.
To moja książeczka czekowa.
Here's my checkbook.
Gdzie jest firmowa książeczka czekowa?
Where's the company checkbook?
Tequila, książeczka czekowa, syrop.
Tequila, checkbook, sourpuss.
Moja książeczka czekowa jest tam, na najwyższej półce.
My checkbook is up there.
Karta American Express, Bloomingdale... książeczka czekowa.
Here's my American Express, my Bloomingdale's card... my checkbook.
Twoja książeczka czekowa leży w moim biurku... i nie poprosiłeś mnie o klucz.
Your checkbook is locked in my drawer, and you have not asked for the key.
Proszę, teraz książeczka czekowa jest całkowicie "zbilansowana".
Here, now the checkbook is totally balanced-ish.
Boże, moja karta kredytowa, prawo jazdy i książeczka czekowa.
My God, my credit cards, my - It's all right, sweetheart.
I moja książeczka czekowa pokazała Ci, że jestem wdzięczny.
And I showed you my appreciation with my checkbook.
Wiesz, książeczka czekowa, gdzie jest?
You know, the corporate checkbook, where is it?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo