Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "książka adresowa" na angielski

Wyszukaj książka adresowa w: Definicja Synonimy
address book
Moja książka adresowa poukładana jest alfabetycznie według miast, a mój pager zawsze będzie dzwonił w czasie kolacji.
It's why my address book is by city and my pager goes off during dinner.
Nie można zapisywać w książce adresowej: książka adresowa jest zablokowana.
Cannot save to address book: address book is locked.
To jego książka adresowa!
That's his address book!
Oto moja książka adresowa.
Here's my address book.
Jeśli wycofywałabym się z przyjaźni z każdym, kto źle o mnie mówi, Moja książka adresowa świeciłaby pustkami.
If I withdrew my friendship from everyone who had spoken ill of me, my address book would be empty.
Ta opcja pozwala na określenie obiektu przechowującego informacje o użytkownikach. Jeśli informacje te mają być użyte nie tylko do uwierzytelniania, ale także np. jako książka adresowa, wybierz inetOrgPerson.
This option allows to specify the structural objectclass used with users' entries. If you want to use these entries not just for authentication, but for an address book, too, then choose inetOrgPerson.
Książka adresowa dla nowych wizytówek:
Address book for new contacts:
Książka adresowa dla nowych kontaktów
Address Book for new Contacts
Książka adresowa z osobistymi kontaktamiName
The address book with personal contacts
Książka adresowa Yahoo! Comment
Address Book with a D-Bus interface
Spójrz, tam jest książka adresowa.
To książka adresowa, która była sprawdzana zaraz po e-mailu, gdy podejrzany szukał adresu Chestera.
It was an address book program that was accessed immediately after the email When our suspect looked up Chester's home address.
Książka adresowa zawiera 5 zielarni w Chinatown,
The phone book lists five herbalists in Chinatown,
A moja książka adresowa?
You are so predictable, Spencer.
Może książka adresowa lub laptop.
Maybe an address book or a laptop.
To tak jak książka adresowa.
It's just like an address book.
Intuicyjna i łatwa w użyciu książka adresowa
Simple and easy to use addressbook
Moja książka adresowa świeciłaby pustkami.
To książka adresowa gangsterów całego świata.

Pozostałe wyniki

Nie można skontaktować się z książką adresową. Sprawdź swoją instalację.
Unable to contact the address book. Please check your installation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 43 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo