Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "któryś z nich" na angielski

Wyszukaj któryś z nich w: Definicja Synonimy
one of them
any of them
one of these guys
any of the men
anyone of them
either of them
any of 'em
any of those guys
Any of these guys
one of those
Sprawdź, czy któryś z nich to Cochrane.
See if one of them is Cochrane. Data, let's go check the warp ship.
Jeśli któryś z nich cię tu śledził...
If one of them follows you here, not the FBI...
Sprawdź, czy któryś z nich jest zamknięty, albo opuszczony.
Check and see if any of them are closed or abandoned.
Nie sądzę, żeby któryś z nich wyszedł mamo.
I don't think any of them got out, Mother.
No dobra, skoro nie chcesz tej roboty, do dostanie ją któryś z nich.
If you don't want the job, I'll just give it to one of these guys.
Może któryś z nich panu zasmakuje.
Perhaps one of them would be to your liking.
Jeśli któryś z nich miał robaka...
If one of them had an eye worm...
Potem któryś z nich pęka i znów jest artykuł.
And then one of them cracks, and there's another story.
Upadli raczej się nie afiszują, kiedy któryś z nich zostanie ojcem.
The Fallen don't exactly advertise it when one of them becomes a daddy.
Chciałabym, żeby któryś z nich tu przyszedł.
I wish that one of them would come here.
Gdyby któryś z nich się dowiedział...
If one of them discovered that...
Może któryś z nich to Ryan?
Maybe one of them's our boy.
Zobaczę, czy któryś z nich pasuje.
See if one of them's a match.
Chciałby wiedzieć, czy któryś z nich ma pozwolenie na noszenie broni.
I want to know if any of them have a permit to carry concealed.
Ale nigdy nie wiadomo kiedy któryś z nich coś powie i wskaże kogoś wyżej postawionego.
But You never can tell when one of them will talk and point his finger at someone higher up.
Jeśli któryś z nich wydaje się choć trochę poważny, po prostu...
So if any of them seem remotely legit...
Jeśli któryś z nich ma być moim ochroniarzem, to prędzej im przyda się trening.
If any of them is going to be my bodyguard, it is they who need the training, not me.
Nie myślałem że któryś z nich posunie się tak daleko.
It's a wonder any of them live to make it this far.
Może mówili do siebie po imieniu, lub... któryś z nich miał akcent.
Maybe they called each other by name, or... one of them had an accent.
Jeśli myślisz że świat jest zły, to poczekaj aż któryś z nich przejmie moje obowiązki.
If you think the world has seen bad times before, just wait till one of them gains my mantle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 360. Pasujących: 360. Czas odpowiedzi: 165 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo