Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kto do cholery" na angielski

Wyszukaj kto do cholery w: Definicja Synonimy
who the hell
who in the hell
who on earth
Who the heck
who the fuck

Sugestie

Muszę wiedzieć, kto do cholery wypuścił tą kasetę.
I need to know who the hell leaked that videotape.
Nieodpowiedzialny? kto do cholery cię pyta?
Irresponsible? Who the hell asked you?
Czy wiesz, kto do cholery jestem?
Do you know who in the hell I am?
Kto do cholery chce mnie poznać!
Who in the hell has been born to meet me!
To kto do cholery podał jej zabójczy środek nasenny?
Then who on earth fed her with lethal barbiturate?
Kto do cholery dzwoni o tej godzinie i sobie żarty robi?
Who on earth is making crank calls at this hour?
Czekaj... kto do cholery chce sprzedac nasz loft?
Wait... who the hell is trying to sell our loft?
To kto do cholery zajmie się mną?
Who the hell will take care of me?
I zapytał, kto do cholery jesteście!
I said who the hell are you?
A kto do cholery trzyma opublikowania wszystkie te filmy kota?
And who the hell keeps posting all these cat videos?
Mam na myśli, kto do cholery by chciał być zdominowanym przez Albertę?
I mean, who the hell would want to be dominated by an Alberta?
Wiec, kto do cholery był w twoim biurze?
So, who the hell was in your office?
Kto... którzy... kto do cholery wie.
Who... who... who the hell knows.
I kto do cholery zostawia sobie portfel?
And who the hell keeps the wallet?
To znaczy, kto do cholery jesteś tak?
I mean, who the hell are you anyway?
Mam na myśli, kto do cholery pamięta choćby jednego gola z meczu piłki ręcznej?
I mean, who the hell remembers a single handball goal?
Czy jest ktoś u ciebie? A kto do cholery miałby tu być?
Who the hell else would be in here with me?
Próbuję dowiedzieć się, kto do cholery to zrobił i... powiedzieli... powiedzieli, że ktoś nie żyje.
I'm trying to find out who the hell did this and... they told... they said someone was dead.
Wiemy jak zginiemy, ale czemu tak się dzieje, czemu na to zasłużyliśmy, kto do cholery to wie?
We know how we're dying, but why it's happening, what we did to deserve this, who the hell knows?
Cóż, skoro ją sprzedał a obaj kupcy siedzą w twoim biurze, to kto do cholery ją ma?
Well, if he's selling it and the two buyers are corralled back at your office, - who the hell has it? - I don't know.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo