Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kukurydza" na angielski

Zobacz także: kukurydza cukrowa
Wyszukaj kukurydza w: Definicja Synonimy
maize
corn
popcorn

Sugestie

Dla celów niniejszego rozporządzenia sorgo jest traktowane jak kukurydza.
Sorghum shall be treated as maize for the purposes of this Regulation'.
Tutejszy miód... smakuje jak tamarynda i kukurydza.
The local honey tastes like tamarind and maize.
Główny przemysł: zboże i kukurydza.
OK, main industries: wheat and corn.
Świeża kukurydza, słodka niczym dziecięcy uśmiech i pomidory...
Fresh corn sweet as a baby's smile, and tomatoes...
Kabaczek, pomidory, kukurydza, fasola strączkowa.
Some squash, tomatoes, corn, butter beans.
Tak kukurydza, ale bardzo krótka.
Well, it's corn, but it's short.
Tempura z chili, kraby, kukurydza i szalotka.
Tempura Chile, crab, corn and scallions.
Dzięki temu, że kukurydza jest taka tania mogliśmy obniżyć ceny mięsa.
The fact that we had so much cheap corn really allowed us to drive down the price of meat.
Ta kukurydza to źródło utrzymania mojego taty, a pewnej jesieni ptaki sobie na niej ucztowały.
This corn is my dad's livelihood, and, one fall, the birds were feasting on it.
Na nich nie rośnie nasza kukurydza.
We can't grow our corn.
kukurydza późno dojrzewająca jest zbierana (całe rośliny);
late maturing maize shall be harvested (the whole plant);
Może to zaczarowana kukurydza a ty możesz stać się prawdziwym facetem.
Maybe it's magic corn and you can grow to be the size of a real boy.
Pewnie, że nie, to kukurydza.
Of course not, it's corn.
Stek, szparagi, sałatka i kukurydza.
Steak, asparagus, salad and corn.
Wspomniane oceny są szczególnie przydatne w odniesieniu do takich rodzajów upraw jak pszenica lub kukurydza.
Such assessments are particularly appropriate in relation to the type of crop to be grown, such as wheat or maize.
Ziemniak, kukurydza, zboża i buraki
Potato, maize, cereals and beet.
Na podstawie dostępnych informacji stwierdzono, że kukurydza MON 863 spełnia kryteria ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 258/97.
On the basis of the information available, it is established that MON 863 maize complies with criteria laid down in Regulation (EC) No 258/97.
Ale założę się, że kukurydza by tam rosła.
But I bet we can get corn to grow in that field.
Twoje życie pęknie jak kukurydza... Jeżeli pójdziesz do niego.
Your life will pop out like corn if you go to him.
To się przydaje, bo wbrew temu co ludzie sądzą, kukurydza nie rośnie sama.
It's a good thing 'cause, contrary to what people believe... corn doesn't really grow itself.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 426. Pasujących: 426. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo