Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "lakier" na angielski

Wyszukaj lakier w: Definicja Synonimy
paint
varnish
lacquer
hairspray

Sugestie

73
60
Jeszcze raz draśniecie lakier na autach, pokaże wam czarną flagę.
You trade paint one more time, I'll black flag the two of you.
Czarny lakier, czerwone skórzane fotele, jest piękna.
Black paint, red quilted leather, it's beautiful.
Znalazłam też lakier na drewnie, więc wzięłam próbkę powierzchni - ani śladu benzyny.
I also found varnish on the wood, so I took a surface sample - no gasoline.
Dziwne jak ten stary lakier trzyma swój kolor.
Odd how the oldest varnish has kept its color.
A jak inaczej hawajski pyłek zostałby zaabsorbowany przez lakier?
How else would Hawaiian pollen get absorbed into the wet lacquer?
Ziolony lakier, tak jak kontener.
Paint transfer's green, just like the dumpster.
Patrząc na lakier pozostawiony na jej samochodzie, szukamy srebrnego pojazdu.
From the paint transfer on her car, we're looking for a silver vehicle.
Jeśli lakier jest zarysowany, to masz problem.
If this paint is scratched, you got a problem.
W laboratorium powiedzieli, że to lakier drzewny.
The lab says that it's wood varnish.
Kołpaki na koła. Szpachlowanie i lakier.
Wheels covers, prime and paint.
Ford Ranger z 96 roku, oryginalny lakier.
Well, '96 Ford Ranger, stock paint.
Nie, to specjalny lakier przeciwko paczeniu się drewna.
It's a special varnish, it keeps the wood supple.
Srebrny lakier z twojej Sentry jest na całym tylnim zderzaku Mercedesa Taylor.
Silver paint from your Sentra is all over Taylor's rear bumper.
Wygląda na to, że lakier przeniósł się na tylną część.
Looks like paint transfer on the left rear quarter.
Myślę, że to lakier samochodowy.
So you'd think car paint, right?
Zauważyłem biały lakier na tylnych drzwiach autobusu - to kolor wozu porywacza.
I detected white paint on the emergency door. That's the color of the kidnapper's vehicle.
"lakier" oznacza powłokę przeźroczystą;
varnish shall mean a transparent coating;
Od kiedy BMW tyle liczy za lakier?
What BMW's charging us for paint?
Wszystko co museliśmy zrobić to dodać kilka Dekoracji i lakier odblaskowy żeby wyglądało tak, jak by legenda Indian ożyła
All we had to do was add a few decorations and glow paint to make it look like that Indian legend had come alive.
Żółta farba, czarna farba, lakier bezbarwny.
Yellow paint, black paint, clear coat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 209. Pasujących: 209. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo