Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "lakier do włosów" na angielski

Wyszukaj lakier do włosów w: Definicja Synonimy
hairspray
hair spray
Chyba faktycznie smakuje jak... lakier do włosów.
I guess it does sort of taste like hairspray.
Twój lakier do włosów, wszystko to ja.
Your hairspray, all me baby.
250 dolarów na kostiumy i lakier do włosów.
$250 for costumes and hair spray.
Siedzi w swoim pokoju cały dzień i wdycha lakier do włosów.
He just sits in his room all day and inhales hair spray.
To mój lakier do włosów, Ed.
That's my hairspray, Ed.
Sam lakier do włosów nie wystarczy.
Hairspray won't do it alone.
Mam lakier do włosów i zapalniczkę.
I got hairspray and a lighter.
Ten lakier do włosów kosztował $45. Jest importowany.
That hair spray cost $45, and it's imported.
Ta lśniąca pozostałość na spalonej części papierosa to lakier do włosów.
No. The shiny residue on the burnt portion of the cigarette turned out to be hairspray.
Musiałam wracać całą drogę sama, niosąc lakier do włosów.
I had to walk all the way home by myself, carrying my hairspray.
Ale przez ten lakier do włosów, pewnie nie zostanie nawet wgniecenia.
But, of course, with all the hair spray, probably won't even make a dent.
Rura PCV, komercyjny lakier do włosów, jako przyspieszacz.
PVC tube, commercial hairspray as an accelerant.
Wydawało mi się, że czuję porażkę i tani lakier do włosów.
I thought I smelled failure and cheap hair spray.
Potrzebuję jakiegoś lepkiego aerozolu, jak lakier do włosów.
I need some kind of spray adhesive, like hairspray?
Mogliśmy spotkać się w windzie, stałaby tam i się uśmiechała a mnie chciałoby się wymiotować, wąchając jej lakier do włosów.
I could be in the elevator, she could get in and I'd have to stand there smiling wanting to vomit while I smell her hairspray.
Urok, uśmiech, nie, to lakier do włosów.
Is it charm, is it poise No, it's hairspray
Inteligencja, szmal, nie, to lakier do włosów.
Is it brains, is it dough No, it's hairspray
Któregoś razu nazwałeś "Lakier do włosów" naszym filmem.
The other day, you accidentally referred to 'Hairspray' as "our movie".
Testowałeś mój lakier do włosów?
You tested my hairspray?
Super, lakier do włosów.
Good, hair spray.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 817. Pasujących: 52. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo