Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "laureat nagrody nobla" na angielski

Wyszukaj laureat nagrody nobla w: Definicja Synonimy
Nobel laureate
Nobel Prize winner
winner of the Nobel prize
Nobel prize-winner
Urodzony na Węgrzech laureat Nagrody Nobla György Oláh odkrył gospodarkę metanolową.
The Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
Izraelski laureat nagrody Nobla Aaron Wiesel ranny a kobieta z Komitetu Nobla nie żyje.
The Israeli Nobel Laureate Aaron Wiesel wounded - and a member of the Nobel Committee were killed.
Wyraźnie pamiętam, że Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla, mówił o wszystkich tych elementach.
I clearly remember that Nobel prize winner Joseph Stiglitz addressed all these points.
Były sekretarz generalny ONZ i laureat Nagrody Nobla powiedział, że przy obecnych tendencjach zmierzamy do punktu bez powrotu.
The former UN Secretary General and Nobel Prize winner said that with current trends we are heading to the point of no return.
Jedną z nich jest Wole Soyinka, nigeryjski pisarz, poeta, dramaturg i pierwszy afrykański laureat nagrody Nobla z literatury w roku 1986.
One of them is Wole Soyinka, a Nigerian writer, poet, playwright and the first African winner of the Nobel prize for literature in 1986.
Powitajmy naszego cenionego wykładowcę, Zwycięzcę Nagrody Einstein'a, jeden z dziesięciu najważniejszych fizyków wszechczasów, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki dr Richard Feynman,
Please welcome our esteemed guest lecturer, winner of the Einstein Award, one of the ten most significant physicists of all time, winner of the Nobel Prize in Physics, Dr Richard Feynman.
Dr Albert Schweitzer - Laureat nagrody Nobla
Dr. Albert Schweitzer - Nobel laureate
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny Renato Dulbecco stwierdził, że ci, którzy chcą prowadzić badania, wyjeżdżają tak jak w przeszłości, i z tych samych powodów.
The Nobel Prize winner for medicine, Renato Dulbecco, said that those who want to carry out research are leaving as they have done in the past, and for the same reasons.
Laureat nagrody Nobla, Maurice Allais, zawsze otwarcie krytykował nowatorskie finanse, sekurytyzację, instrumenty pochodne i fundusze hedgingowe, tak uwielbiane przez gnomy świata finansów w pewnej części sektora finansowego w Europie.
Nobel Prize winner Maurice Allais has always been openly critical of innovative finance, securitisation, derivatives and hedge funds, much beloved of the finance gnomes in a certain part of Europe's financial sector.
Panie przewodniczący Rady, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Czapy lodowe topnieją, a dziś rano pan Pachauri, przewodniczący IPCC i laureat nagrody Nobla poinformował nas o swoich obawach.
Mr President of the Council, Mr President of the Commission, Mr President of Parliament, the icecap is melting and this morning Mr Pachauri, head of the IPCC and Nobel laureate, told us of his concerns.
Steven Weinberg, laureat nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że "Im bardziej poznajemy wszechświat, tym bardziej wydaje się on być bez sensu".
Steven Weinberg, the Nobel laureate, once said, "The more the universe seems comprehensible, the more it seems pointless."
Eli Michaelson. Laureat nagrody Nobla.
Eli Michaelson, Nobel laureate.
Laureat Nagrody Nobla, Richard Feynman.
Nobel laureate, Richard Feynman.
Jeżeli zaś chcecie ocalić Europę, przenieście pana Lamy'ego, jak postuluje Maurice Allais, francuski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.
If, on the contrary, you want to save Europe, then relocate Mr Lamy, as Maurice Allais, the French Nobel Prize winner for Economics, is insisting.
O pierwszym udanym przeszczepie nerki, przeprowadzonym w 1954 r. u bliźniąt jednojajowych, poinformował laureat Nagrody Nobla Joseph Murray.
The Nobel Prize winner Joseph Murray was the first to report a successful kidney transplant between identical twins, performed in 1954.
W niecałą dobę po nieudanym zamachu na saudyjskiego księcia, laureat nagrody Nobla, prof. Bressler, ogłosił stworzenie nowego gatunku kukurydzy.
Less than 24 hours after the failed the Saudi prince... Nobel laureate Professor Leo Bressler announced the development... of a new strain of corn... fast-growing, self-propagating, drought-tolerant, and pest-resistant... to be made available worldwide without patent or copyright costs.
Gratulował mi, jako przedstawicielowi Komisji, prezydent Obama, sekretarz generalny ONZ, a także laureat Nagrody Nobla, pan Machauri, który przesłał mi poruszający list.
I have received compliments, for the Commission, from President Obama, from the United Nations Secretary-General, and from the Nobel Prize winner, Mr Pachauri, who wrote me a touching letter.
I.I. Rabi, laureat nagrody Nobla, opowiadał, że kiedy dorastał w Nowym Jorku, pod koniec dnia rodzice kolegów pytali: "Czego nauczyłeś się dziś w szkole?".
I. I. Rabi, a Nobel laureate, said that when he was growing up in New York, all of his friends' parents would ask them "What did you learn in school?" at the end of a day.
Laureat Nagrody Nobla zaszczuty przez religijne lobby.
A Nobel prize winner, hounded by the religious lobby.
Camillo Cela, laureat Nagrody Nobla.
Cela, he's a Nobel Prize winner.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo