Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "lekarstwo" na angielski

Wyszukaj lekarstwo w: Definicja Synonimy

Sugestie

43
Przygotowałem dla pana sprawdzone lekarstwo na heteroseksualizm.
I have procured for you the one sure cure for heterosexuality.
Na samotność istnieje tylko jedno lekarstwo.
I suppose there's really only one cure for loneliness.
Jeśli zażyjesz lekarstwo, nauczę cię.
If you are willing to take medicine, then I will teach you.
Jeśli zrobisz, będę codziennie brać lekarstwo.
If you make it, I will take medicine on time.
Chciałbym żebyś znowu zaczął brać swoje lekarstwo.
In the meantime, I want you to start taking Your medication again.
Zostawiłem w samolocie lekarstwo na jaskrę.
I left my glaucoma medication on the plane.
Zostało podane lekarstwo waszej wysokości na godzinę.
Your Majesty's medicine for the hour is served.
Brałam lekarstwo twego ojca przez ponad 10 lat.
I have been taking your father's medicine for over ten years.
Musi być jakieś lekarstwo czy coś.
There must be some medicine, or something.
Zaserwuję panu specjalne lekarstwo z mojej własnej apteki.
I'll get you some special medicine from my personal pharmacy.
W tym zawiniątku jest święte lekarstwo.
In this tube is a holy herbal medicine.
Umarł kiedy dawałam mu jego lekarstwo.
He died while I was giving him his medicine.
Ale reszta świata znajdzie swoje własne lekarstwo.
Let the rest of the world find its own cure.
Przykazanie lekarza: masz tu lekarstwo.
Doctor's orders: got some medicine for you.
To było starożytne lekarstwo na ból.
It was an ancient cure for head pain.
To nowe lekarstwo wysusza mi gardło.
My new medicine makes my throat so dry.
Jeśli zarazą jest nieśmiertelność... istnieje tylko jedno lekarstwo.
If the plague is immortality... then there's only one cure.
Potrzebujemy dużo pieniędzy na lekarstwo dla cioci.
We need lots of moneó to pàó for medicine for àunt.
Znam wielu, którzy biorą to lekarstwo.
I know many people, who take this medicine.
Musisz przyjść do domu po lekarstwo.
You must come to the house for medicine.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2081. Pasujących: 2081. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo