Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "liczba pojedyncza" na angielski

Wyszukaj liczba pojedyncza w: Definicja Synonimy
singular
"Środek" to liczba pojedyncza.
The word "medium" is singular.
Liczba pojedyncza, nie mnoga, wy...
Singular, not plural, you...
W niniejszym dokumencie liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą (i odwrotnie), chyba że kontekst wskazuje inaczej, a wyrażenia użyte poniżej pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
In this document, unless the context requires otherwise, the singular shall include the plural (and vice versa) and the capitalised terms used herein have the following meanings:
Sukienkę. Liczba pojedyncza.
wedding dress. singular.
"Środek" to liczba pojedyncza.
The plural of "medium"?
Kto z tutaj zebranych jest swiadom, ze liczba pojedyncza od "graffiti" brzmi "graffito"?
Who here is aware that the singular of graffiti is graffito?
To nie liczba pojedyncza.
I think it's a baseball term.
To nie liczba pojedyncza.
That's not one.
To jest liczba pojedyncza.
It's a singular.
Liczba pojedyncza, tato.
To liczba pojedyncza, nie mnoga.
The "mujer", it "vamos" it.
Ciągle tylko ja, liczba pojedyncza a dla garba zostają okruchy.
You're talking me, solo, busting hump slinging shards.

Pozostałe wyniki

W odniesieniu do tekstu punktu A preambuły Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim zaproponowała poprawkę ustną, według której słowo "doniesienia" w liczbie mnogiej należy zastąpić liczbą pojedynczą "doniesienie".
With regard to the text of recital A, the Socialist Group in the European Parliament was proposing an oral amendment to put 'allegation' in the singular, instead of the plural 'allegations'.
Wiedziałaś, że "paparazzo" jest liczbą pojedynczą słowa "paparazzi"?
We're having a 't ruin it, Milton.
Pozycjonowany predykat musi dawać wynik będący pojedynczą liczbą.
A positional predicate must evaluate to a single numeric value.
Pojedyncza liczba lub zakres wartości określające głębokość/wysokość, służące do opisania głębokości/wysokości położenia zasobu energetycznego.
Either a single number or a range of height/depth values to describe the height/depth position of an Energy Resource.
Demarco zaprojektował swoje sukienki dla dziewczyn z pojedynczą liczbą Bmis
Demarco designs his dresses for girls with single digit bmis.
"Their" to liczba mnoga a "everyone" - pojedyncza.
"Their" is plural and "everyone," its antecedent, is singular.
Całkowita liczba 573 pacjentów z umiarkowanie do ciężko nasiloną aktywną chorobą Crohna (CDAI >= 220 <= 400) otrzymała pojedynczą infuzję 5 mg/ kg mc. w 0 tygodniu badania.
A total of 573 patients with moderately to severely active Crohn's disease (CDAI >= 220 <= 400) received a single infusion of 5 mg/ kg at week 0.
"ramy czasowe" oznaczają okres podany w umowie ramowej, w którym pojedyncza trasa pociągu lub większa ich liczba ma zostać przydzielona w ramach procedury opracowywania rozkładu jazdy;
'time frame' means the period of time specified in a framework agreement within which one or several train paths are intended to be allocated under the timetable procedure;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo