Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "limuzyna" na angielski

Wyszukaj limuzyna w: Definicja Synonimy
limo
limousine
motorcade
sedan
town car
saloon car

Sugestie

limuzyną 171
Biala limuzyna z blondynem zupelnie nie wychodzi.
White limo with blonde guy totally doesn't work.
Pani Hewes, pani limuzyna czeka.
Miss Hewes, your limo's waiting.
Kiedy wyjdziecie, limuzyna z ambasady będzie na was czekała.
The moment you go outside, the embassy limousine will be waiting.
Tak, moja limuzyna o 20:30.
Yes, my limousine for 8:30.
Ale jeśli chce pan, żeby limuzyna zawróciła, to trzeba to zrobić teraz.
But if you want the Suvarov motorcade to turn back, I need to do it now.
Gayle, czy to limuzyna Verne'a?
Gayle, is that Verne's limo?
Jeszcze przedtem podjechała taka czarna, wielka limuzyna.
Before that, there was this big, black limousine.
Pewnej nocy, podjechała szara limuzyna.
One night, a gray limo drove by.
Więc gdyby limuzyna pana Foxa przyjechała po mnie jutro rano, mogłabym zrobić zakupy.
So if Mr. Fox's limousine could pick me up tomorrow morning I could do some shopping.
A ja myślę, że ta limuzyna jest obiecująca.
That this limousine is very promising.
Skoro moja limuzyna zniknęła, to może zająć trochę czasu.
Since my limo's gone, that might be a while.
Powiedział, że jedzie metrem, a czekała na niego limuzyna.
He said he was taking the subway when he had a limo waiting.
Moze go potrzebowac mój kierowca, jesli limuzyna nie odpali.
'Cause my driver might need it if the limo won't start.
Jego limuzyna zajedzie z dwoma samochodami Służb Specjalnych.
His limo will pull up with two Secret Service cars trailing.
Po rozprawie nie pokazała się moja limuzyna, więc pojechałem taksówką do hotelu.
After court, my limo never showed up, so I took a cab to the hotel.
Moja limuzyna odwiezie was do domu.
My limo will carry you back home.
Prezydencka limuzyna wjechała na Trawnik Południowy.
The presidential limo has just burst onto the South Lawn!
Jak tylko się pani spakuje, nasza limuzyna zawiezie ją na lotnisko.
As soon as you are packed and ready, our limousine will take you to the airport.
Wygląda na to, że przyjechała Twoja limuzyna.
Looks like your limo's here.
Skok na bombę do dziecięcego basenu, roztrzaskana rzepka... limuzyna na bal.
Cannonball into a kiddie pool, shattered kneecap... limo to my prom.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 269. Pasujących: 269. Czas odpowiedzi: 79 ms.

limuzyną 171

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo