Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "linoleum" na angielski

Wyszukaj linoleum w: Definicja Synonimy
linoleum
lino
Powiadają, że wszystkie lisy mają alergię na linoleum.
They say all foxes are slightly allergic to linoleum.
Zastanawiałam się czy masz może klej do linoleum... gdyby się zaczęło odklejać i zawijać.
I was wondering if you had any linoleum glue... for if it started curling up all over.
To jest kuchnia z linoleum aby odzwierciedlać.
This is the kitchen area with lino to reflect that.
Kładli linoleum tej nocy w sali operacyjnej.
They were re-laying linoleum in the OR that night.
Jedno pchnięcie i pani Drebin to linoleum.
One push and Mrs Drebin is linoleum.
Zjarałem zasłony, parapet, nadpaliłem trochę linoleum.
I got the drapes, I got the windowsill, I scorched a little bit of linoleum.
Ted jest na konferencji poświęconej linoleum.
Ted's at a linoleum conference.
Mogę szepnąć "linoleum" i będziesz gotowy.
I could whisper "linoleum" and you'd be good to go.
Jej szeroko otwarte oczy wpatrywały się w linoleum, jakby jakaś sekretna wiadomość kryła się... w jego wzorze.
Her eyes were wide open, staring at the linoleum like there was some secret message - encoded in a tile.
Omiń przesłuchanie, a mój ojciec przyjdzie po Ciebie z noże z linoleum i wiadrem kwasu z akumulatora.
Miss a hearing, and my dad will come after you with a linoleum knife and a bucket of battery acid.
pokryć dywanowych i linoleum (05.1.2);
Fitted carpets and linoleum (05.1.2);
Na podłodze było stare, podarte linoleum... ponieważ czułem je przez podeszwy butów... i słyszałem na nim kroki.
I know that the floor was covered in old, worn linoleum... 'cause I could feel it through my shoes... and I heard footsteps on it.
Znaleźliśmy ją na schodach, jej włosy... skrzydło czarnego kruka walczące przeciwko ohydnemu linoleum.
We found her in the stairs Her hair... a black raven's wing Beating against the filthy linoleum
jak da się polecieć na dywanie to może i na linoleum?
You know what, let's not take a carpet, but flying linoleum.
dywany luzem, wykładziny, linoleum i inne podobne pokrycia podłogi,
loose carpets, fitted carpets, linoleum and other such floor coverings,
parkietów i innych posadzek drewnianych oraz dywanów i linoleum,
parquet and other wood floor coverings carpets and linoleum floor coverings,
A on mówi: "Czy wciąż pracuje pani w fabryce linoleum"?
And he says, "Would you still be working at the linoleum factory?"
Zapalenie, które jest charakterystyczne dla pracowników fabryki linoleum w Burntisland .
a dermatitis that is unique to the linoleum factory workers in Burntisland.
Wykładziny podłogowe, inne niż linoleum, na bazie innych tekstyliów
Floor coverings, other than linoleum, with other textile base
Maszyny stosowane przy produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub inne podłoże
Machines used in the manufacture of linoleum or other floor coverings for applying the paste to the base fabric or other support
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 65. Pasujących: 65. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo