Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "listonosz" na angielski

Wyszukaj listonosz w: Definicja Synonimy
mailman
postman
postie
letter carrier
mail carrier
postal worker
delivery man
Postmen
Ten listonosz ma nierówno pod sufitem.
You know that mailman's really got a screw loose.
Sam, dwuoki listonosz, dostarczył kolejne podarunki weselne.
Sam, the two-eyed mailman, delivered more wedding gifts today.
Żaden listonosz nie przeszedł tyle barów, co ty.
No postman has got as many bars on his round as you.
Wasz listonosz wie o was więcej, niż jest tutaj.
Your postman knows more about you than this.
Gdy wylądowaliśmy, była już prawie 11, wiedzieliśmy więc, że listonosz będzie w drodze.
By the time we landed it was almost 11 o'clock, so we knew that postie they would be on his rounds.
Nasz listonosz zostawił paczkę dla was.
Our mailman left your package on our porch.
Dlaczego mówi sie listonosz a nie listonoszka?
I mean, why is it "mailman" and not "mailwoman"?
Tutaj, nazywa się to listonosz.
In America, you call it your mailman.
Doskonałego dnia, by ścignąć ten irytujący listonosz.
Perfect day to chase that annoying postman.
Zgodnie z papierami, nasz listonosz to kawaler, bezdzietny.
According to the file, our mailman's a bachelor, no kids.
To nasz listonosz, nie wasz.
He's our mailman, not yours.
W zeszłym tygodniu trafił nam się kolejny niezadowolony listonosz.
Last week we had another disgruntled postman.
Agent nieruchomości, gospodyni domowa, student i listonosz.
We have a real-estate broker, a housewife, a high school student and a mailman.
Nasz listonosz miał czystą kartotekę, z wyjątkiem skarg od tego gościa - Seegera.
Our mailman had a clean record, except for complaints from this guy Seeger.
Ten listonosz był w domu Sary ponad godzinę listy to nie wszystko co dostarczył.
That mailman was in sarah's house over an hour. Packages weren't all he's delivering.
Zamarznięty listonosz! W jakiś sposób pogrzebany w lodzie dziesięciolecia temu.
A frozen mailman somehow buried in ice several decades ago.
Ah. Jedyny listonosz, który gryzie psy.
The only mailman who bites dogs.
Wszystko zaczęło się dziś rano, gdy nieustraszony listonosz...
It all started this morning when my intrepid mailman...
Pamiętasz tego listonosz, którego wylałeś?
And Dad... you know that mailman that you got fired?
Dlaczego ten listonosz nosi ma na głowie wiadro?
Why is the mailman wearing a bucket?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 287. Pasujących: 287. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo