Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "los" na angielski

Zobacz także: los angeles
Wyszukaj los w: Definicja Synonimy

Sugestie

4051
swój los 280
łoś 156
sam los 142
Genialny detektyw, który przypieczętował mój los.
It's the brilliant detective who sealed my brutish fate.
Ale najwidoczniej los i tlen zainterweniował i oto jestem.
But apparently fate and oxygen intervened, and there I am.
Musisz zadecydować, czy chcesz zmienić swój los.
You should choose or you want to change your destiny.
Dzięki betonowi człowiek będzie mógł kształtować swój własny los.
Thanks to concrete, man can now shape his own destiny.
I zapłaciłem tobie los dla tego.
And I paid you a fortune for it.
Od niej zależy los nas wszystkich.
The fate of all of us depends on it.
Można przewidzieć los człowieka oparty na trzech cechach.
You can predict a person's fate based on three traits.
Czasami los oferuje nam drugą szansę.
Well, sometimes, fate offers us a second chance.
W tym momencie los Isaaca był przypieczętowany.
At that moment Isaac's fate was already sealed.
Dzierżysz los Rzymu w swoich dłoniach.
You hold the fate of Rome in your hands.
Judasz dał sygnał Rzymianom i przypieczętował los Chrystusa pocałunkiem.
You see, Judas signaled the Romans and sealed Christ's fate with a kiss.
Więc w pewien sposób zabezpieczałem swój niepopularny los.
So in a way, I was securing my own unpopular fate.
Ma w swoich rękach los ludzkości.
Holds the fate of humanity in their hands.
Tymczasem los Czarnogóry leży całkowicie w naszych rękach.
Montenegro's fate, meanwhile, is entirely in its own hands.
Staliście się zupełnie obojętni na los europejskich robotników.
You have become totally indifferent to the fate of European workers.
Taki był przez ostatnich kilka miesięcy los pana Reinfeldta.
That has been the fate of Mr Reinfeldt over the last few months.
Cały los świata polega na równowadze.
And all the world's fate hangs in the balance.
Więc druga Lyssa podzieli twój los.
Then the second Lyssa will share your fate.
Młodego Skywalker'a los zostanie rozstrzygnięty później.
Young Skywalker's fate will be decided later.
Taki powinien być los takiego przyjaciela.
This should be the fate of such a friend.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4644. Pasujących: 4644. Czas odpowiedzi: 96 ms.

swój los 280
łoś 156
sam los 142

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo