Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mój dom" na angielski

Wyszukaj mój dom w: Definicja Synonimy
my house
my place
my home
the house
my bloody house
My hometown
our house
Kiedy odmówiłem, mój dom został ostrzelany.
When I refused, my house was fire bombed.
Edmundzie, masz natychmiast opuścić mój dom.
Edmund, I want you out of my house this instant.
Oczywiście, a to jest mój dom.
I certainly am, and this is my place.
Najechałeś mój dom i pobiłeś moich ludzi, po raz ostatni.
You rode into my place and beat my men for the last time.
Zamieniłeś mój dom w dobrze strzeżone więzienie.
You took my home and you turned it into a high-security prison.
To mój dom i nie chcę cię tutaj.
Ma'am, this is my home, I want you to get out of here.
Otworzyłem dla pana mój dom i pozwoliłem...
I open my home to you and let this...
Praktycznie to mój dom, ale...
Well, technically, it's my house, but...
W sześć miesięcy spłacił mój dom.
In six months, paid off my house with the profits.
Mandarynie Lam Przyprowadzasz oddziały i otaczasz mój dom.
Mandarin Lam, you bring troops to surround my home.
Chciałabym, żebyś zobaczyła mój dom...
I'd like you to see my home...
Ocalimy twoje małżeństwo i mój dom.
It would save your marriage and me my home.
Chciał wiedzieć dlaczego wybrałeś mój dom.
He wanted to know why you chose my house in particular.
Możesz wziąć mój dom zamiast pieniędzy.
You can take my house instead of money.
Posłuchaj. Grupa ludzi przeszukuje mój dom.
Listen, they've got people tearing up my house.
Ale jeszcze możecie uratować mój dom.
But it's not too can still save my house.
Cóż, praktycznie to mój dom.
Well, technically, it's my home.
Już przeszukujecie mój dom i wóz.
Okay. You're already searching my house and my car.
Próbowałam utożsamić Lallybroch jako mój dom.
I tried to invest in Lallybroch as my home.
Odpowiedz mi szczerze i pozwolę wam przeszukać mój dom.
Answer me honestly, and I shall allow you to search my house.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2024. Pasujących: 2024. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo