Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mówi się" na angielski

Wyszukaj mówi się w: Definicja Synonimy
spoken
word is
They're called
they say it is said it's said there is talk
speak
there's talk
it says
people are saying
It has been said

Sugestie

Najczęściej mówi się dialektem mandaryńskim, ale Chińczycy używają setek różnych języków.
Mandarin is the most spoken dialect, but the Chinese speak hundreds of distinct languages.
Na ulicach Paryża otwarcie mówi się o emancypacji.
In Paris they speak openly in the streets of emancipation.
Zwykłe kłamstwo mówi się dla własnej korzyści.
A 'red lie' is one you tell for your own sake.
Szczególnie, gdy mówi się prawdę.
I perceive somebody's been talking behind my back... telling the truth.
Teraz mówi się także o poważnych przestępstwach.
Now however, it is also about serious crime.
Często mówi się, że potrzebujemy wiążących środków.
It is often said that we need more binding measures.
Wszędzie dużo mówi się o przejrzystości.
I hear a lot of talk everywhere about transparency.
Nie mówi się słowa "pauza".
No, you don't say "pause." This suit is black.
Ściśle rzecz biorąc mówi się "piątym kołem".
Technically speaking, you're a fifth wheel.
Pewnie, ledwie mówi się o mafii, wszyscy stają na baczność.
Sure, as soon one names the Mafia, everybody's at their service.
Nie mówi się tak do gościa, który może przyjąć za ciebie kulkę.
That is no way to talk to the man who might take a bullet for you.
Nie mówi się takich rzeczy, gdy tuż obok stoi żona.
You don't say that with your wife standing right next to you. I'm going to bed.
Za kulisami mówi się, że Clarkson to francuski szpieg.
They say in the cafés that Clarkson's a French spy.
Wiesz, mówi się na ulicach że może użyć tych pieniędzy.
You know, word on the street is that he could use the money.
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet rodzeństwu.
There are some things you don't want to even talk about with a sibling.
To dużo łatwiejsze, gdy mówi się prawdę.
It's much easier when you can tell the truth.
Dużo mówi się o pani romansie z czasów pani pracy w Pearson Hardman.
Miss Eton, there's been a lot of talk about the affair you had while at Pearson Hardman.
Na lodzie nie mówi się takich rzeczy.
You don't say stuff like that on the ice.
O takich mówi się per nieznajomy.
That's what we call a stranger.
Tysiące pasażerów tkwi na lotniskach, niektórym mówi się że na następny lot mogą czekać nawet tydzień.
Thousands of passengers are stranded, with some being told... it could be a week before they get another flight.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2816. Pasujących: 2816. Czas odpowiedzi: 179 ms.

się mówi 1236

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo