Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "męski" na angielski

Zobacz także: wystarczająco męski
Wyszukaj męski w: Definicja Synonimy
male
manly
masculine
virile
butch
man's
men's
boys
guys'
gentleman's

Sugestie

Próbujemy rozpoznać męski głos z nagrania.
We're still trying to ID the male voice on the tapes.
Nie, klasztor to męski odpowiednik konwentu.
A monastery is the male equivalent of a convent.
I chciałem żebyś pomyślała, że jestem bardziej męski.
I wanted you to think I was more manly.
Przez to jesteś... bardziej męski.
It makes you... more manly.
A jednocześnie taki męski, to wspaniałe.
And at the same time so masculine, that's great.
Pamiętasz męski stukot moich designerskich butów.
You remember the masculine click of my designer boots.
Gorący, męski, klasyczny Amerykanin.
He Was Warm, masculine and classic American.
To największy męski mit naszych czasów.
That is the greatest male myth of our time.
Naskórek jest męski, ale nie jego.
And the epithelials are male, but they're not his.
No więc, wiesz... męski... organ.
Well, you know. the male... part.
Stój bo strzelam, męski przybyszu.
Freeze! Or die, male stranger.
Jeśli nie to może nasz najbardziej męski zapach jaki mamy.
Otherwise we have this, our most masculine fragrance.
Nawet nareszcie zmieszana przez mój męski spokój, złożyłaś swój fałszywy podpis.
Even swayed at last by my manly composure, you sign in a false hand.
No nie, jesteś bardzo męski.
No, you look very manly.
Typowy jak na dwudziesty wiek męski konflikt.
MURDOCK: Typical 20th-Century unenlightened male conflict.
Poczekaj żeby być zaimponowanym jak męski mogę być.
Wait to be impressed with how manly I can be.
Nie tylko jestem męski i silny, ale umiem też przeglądać strony.
You are only am I manly and rugged, but I also have mad browsing skills.
Musisz być męski jak Latynos lub Włoch lub Niemka.
You have to be manly, like a Latino man or an Italian man or a German woman.
Tak, ma zaledwie 25 lat, ale jest opanowany i męski, zupełnie jak mój ojciec.
Bravo Jonas! Yes, he is only twenty-five years old but he is calm and masculine almost like a father.
Kiedy cię poznałam, byłeś taki silny, dziki i męski.
You were so strong, wild and manly when I first met you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 718. Pasujących: 718. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo