Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "magazyn" na angielski

Wyszukaj magazyn w: Definicja Synonimy
warehouse
magazine
storage unit
store
depot
storehouse
storeroom
stock room
repository
loading dock
depository
locker
cache
stash house
eraser room
Ok, dwukrotnie sprawdziłem magazyn Muirfield.
Okay, so I double-checked the Muirfield warehouse.
Spaliłem magazyn wuja Benny, żeby mu pomóc.
I burnt down my Uncle Benny's warehouse to help him out.
Po ukończeniu szkoły, Clayton założył magazyn Snipe.
When Clayton left college he started this magazine called Snipe.
Na lotnisku kupiłem kopię twojego magazyn.
I picked up your magazine at the airport.
Albatross wynajął magazyn w Ashburn trzy godziny temu.
Albatross rented a storage unit in Ashburn three hours ago.
Anson Stokes otworzył ten magazyn a potem zwyczajnie znikł.
Anson Stokes opened up the storage unit, and then he just disappeared.
DiNozzo weź Zivę i sprawdź ten magazyn.
Dinozzo, take ziva and check out that warehouse.
Pewnego dnia... przeglądałem taki magazyn...
So, one day, I was... Looking at this magazine...
Musieli mieć, żeby przeszukać magazyn.
Look, they must've had a warrant to raid the warehouse.
To jest najstraszniejszy magazyn na świecie, dzieci.
This is the spookiest warehouse in the world, kids.
Zeszłej nocy obrabowano magazyn, który miałeś pilnować.
Warehouse that you were supposed to be watching got jacked last night.
Królewski magazyn jest sprawdzony cała pojemność, wasza ekscelencjo.
The royal grain warehouse is reported full to capacity, Your Excellency.
Niewiele publikacji lepiej reprezentuje nasze wspaniałe hrabstwo niż magazyn Riviera.
Few publications better represent... this great county of ours than Riviera Magazine.
George, musisz sprawdzić pewien magazyn w Dolinie.
(Almeida) George, we need you to check out a warehouse in the valley.
Poszedłem obejrzeć pusty magazyn na 4th i Brewer.
I went to look at an empty warehouse on fourth and brewer.
Właściwie Bob Vance kupił ten magazyn.
Actually, Bob Vance bought out the warehouse.
Prenumeruję ten magazyn od czterech lat.
I've been subscribing to that magazine for four years.
Pusty magazyn znika... mały supermarket powstaje.
[Zimmerman] An empty warehouse goes up... a mini-mall gets built.
To jedyny wolny magazyn niedaleko przypadku wąglika.
This is the only vacant warehouse near the anthrax hit.
Bardzo pouczający magazyn, National Geographic.
[Gasps] - Veryinformative magazine, National Geographic.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1815. Pasujących: 1815. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo