Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "magik" na angielski

Wyszukaj magik w: Definicja Synonimy
magician
conjurer
totally does
Magic Man
Skoro szukamy kieszonkowca, ten magik staje się dobrym podejrzanym.
Because if we're looking for a pickpocket, that magician makes a good suspect.
Wchodzi pan Lenny Cole... Londoński pożyczkodawca i szybki magik nieruchomości.
Enter Mr. Lenny Cole... London's money-loaning and fast-moving property magician.
Wasz magik zna więcej, niż zwykłe salonowe sztuczki.
Your conjurer knows more than just parlor tricks.
Czarodziej albo magik może uratować ofiary wypędzony jak duchy przez Pana Boga ze Źle.
A wizard or magician can rescue victims banished as ghosts by the Lord of Evil.
Dobry magik nigdy nie zdradza swoich tajemnic.
A good magician never tells his secrets.
Jeff Whitcher, 38-letni magik, nawdychał się magnezji.
Jeff Whitcher, 38-year-old magician, inhaled flash powder.
Prawdziwy magik nigdy nie powie, młody człowieku.
A real magician never tells, young man.
Każdy liczący się magik ma swoje tajemnice.
You know very well a magician is sworn to secrecy.
Zobacz, jak robi to prawdziwy magik.
Let me show you how a real magician does it.
Może to ktoś z teatru albo magik - amator.
Maybe somebody who's involved in community theater Or an amateur magician.
Może jakiś magik jest związany z tą sprawą.
So maybe there's a magician involved.
Był tu wczoraj jakiś magik i nie był to Tommy.
I'm saying there was some kind of magician on the block last night, but it wasn't Tommy.
Dobry magik w życiu nie zdradzi swoich sposobów.
A good magician never reveals his secrets.
Ponieważ w moim numerze, wystąpi wspaniały magik.
Because I have a great magician performing in my act
W Domu Po ukończeniu studiów pracowałem jako magik.
Back home, after I study Engineering, I was magician.
Czy jest jakiś magik w drużynie?
Is there a magician on this team?
Sprawdz czy przeciętny magik zrobi to samo.
Let's see your average magician do that.
Ale wielki magik nie może pracować... bez pięknej asystentki.
But no great magician would be complete without his beautiful assistant.
Widzisz, magik tak naprawdę nie przecina tej pani na pół.
You see, the magician doesn't really saw the lady in half.
Jako młody magik miałem obsesję na punkcie Houdiniego i jego podwodnych wyzwań.
As a young magician, I was obsessed with Houdini and his underwater challenges.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 264. Pasujących: 264. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo