Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mają miejsce" na angielski

Wyszukaj mają miejsce w: Definicja Synonimy
take place
occur
are taking place
are happening
have a place
are occurring
takes place
is taking place
have taken place
Przedstawione wydarzenia mają miejsce w Quahog w marcu 2007 roku.
The following events take place in Quahog in March of 2007.
Czy takie rzeczy często mają miejsce?
Does this sort of thing occur frequently?
Porwania mają miejsce na wielu światach.
The cullings are taking place on many worlds.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
The attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Prawdą jest, że mają miejsce aresztowania i przeszukania.
The fact is that arrests and searches are taking place.
W tym kontekście, w korzystaniu z funduszy strukturalnych UE na Łotwie mają miejsce rażące naruszenia.
In this connection, blatant violations are taking place in the application of EU structural funds in Latvia.
Częstsze wymiany mają miejsce tylko na wyraźne życzenie gości.
More frequent changes shall be only carried out if explicitly requested by guests.
Wyładunki mają miejsce w mauretańskim porcie Nouadhibou.
Landings shall be made at the Mauritanian port of Nouadhibou.
Morderstwa kobiet w Juarez dalej mają miejsce.
The murder of woman in Juarez continues.
Obecnie mają miejsce poszukiwania kobiety zaginionej w okolicach Buckingham.
There's a massive search underway for a woman missing in Buckingham Flats.
Nie widziałem, że takie gierki mają miejsce...
I didn't think the legal system was that bad.
Ale być może, gdzieś tam mają miejsce narodziny.
But maybe there's a birth someplace else.
Chyba utknęliśmy na dobre przed zmianami, które mają miejsce.
We seem to be stuck ahead of the changes that are occurring.
Nie myślałem, że takie rzeczy wciąż mają miejsce.
I didn't think this sort of thing still went on.
Problemy mają miejsce podczas drugiego trymestru, gdy układ odpornościowy matki zostaje pobudzony.
The problem occurs somewhere during the second trimester, when the mother's immune system is triggered.
Powstania mają miejsce w całym kraju.
There are uprisings all around the country.
Opóźnienia w płatnościach są szczególnie godne ubolewania, gdy mają miejsce pomimo wypłacalności dłużnika.
Late payment is particularly regrettable if it occurs despite the debtor's solvency.
Najwyraźniej zgadzamy się w ocenie wszystkich zjawisk, jakie mają miejsce w ramach procesu bolońskiego.
Obviously we agree on the assessment of everything that is happening in the Bologna Process.
UE będzie nadal zdecydowanie potępiać dalsze akty represji, jakie mają miejsce na Białorusi.
The EU will continue to strongly condemn the continued acts of repression in Belarus.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
Something like this always happens three days before a European Council meeting.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 575. Pasujących: 575. Czas odpowiedzi: 260 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo