Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "mają ze sobą coś wspólnego" na angielski

Wyszukaj mają ze sobą coś wspólnego w: Definicja Synonimy
have something in common
have one thing in common
are connected
have in common
Wszyscy mają ze sobą coś wspólnego.
Jackie, rozmowy są dla ludzi, którzy mają ze sobą coś wspólnego.
Jackie, talking is for people who have something in common.
Wszycy moi klienci mają ze sobą coś wspólnego.
All my clients have one thing in common.
Wszystkie ofiary Jacka mają ze sobą coś wspólnego.
All of Jack's victims have one thing in common.
Że ojciec i syn którzy się nie dogadują mają ze sobą coś wspólnego?
That a father and son who don't get along can actually have something in common?
"Strategia 2020" i strategia lizbońska mają ze sobą coś wspólnego: wiarę w to, że gospodarką należy zarządzać.
The 2020 strategy and the Lisbon Strategy have something in common: a belief that the economy must be managed.
Wszyscy w New Canaan mają ze sobą coś wspólnego.
Everyone in New Canaan has something in common.
Więc nasza ofiara i dwóch podejrzanych mają ze sobą coś wspólnego.
So our victim and two suspects do have something in common.
Jesteśmy dwoma mieszkańcami, którzy mają ze sobą coś wspólnego.
We're just two locals with something in common.
Nie może Pan oczekiwać od nas abyśmy uwierzyli, że te dwa przedmioty mają ze sobą coś wspólnego.
You can't expect us to believe these two artifacts are in any way connected.
Jeśli mają ze sobą coś wspólnego, to ich połączy.
If there is a dot, this'll connect them.
Wszyscy mają ze sobą coś wspólnego i tworzą coś w rodzaju rodziny.
So they all sort of clicked together and formed this family unit.
To musiał być ktoś, kto wiedział, że uporczywe wymioty, nagła niechęć do nikotyny i swędzące stopy mają ze sobą coś wspólnego.
Must be somebody who knew what persistent vomiting, sudden distaste for nicotine and itchy feet have in common.
Jesteś pewny, że mają ze sobą coś wspólnego?
Sądzisz, że on i Faith mają ze sobą coś wspólnego?
You think he and Faith are connected?
I wydaje mi się to zabawne, że ci dwaj dziwaczni ziomkowie mają ze sobą coś wspólnego.
Niech szuka Prionów Może mają ze sobą coś wspólnego
Tell her to start looking at their prion genes, anything they might have in common.
Zwróciłem wtedy uwagę na to, że narodowy socjalizm i socjalizm sowiecki mają ze sobą coś wspólnego i jest to sam socjalizm.
At the time, I pointed out that there was indeed a common thread linking National Socialism and Soviet Socialism, and that was Socialism itself.
A ten oto rytm, pochodzi z miasta Crescent, z tradycyjnej parady. (Okrzyki) Te wszystkie rytmy mają ze sobą coś wspólnego: matematykę, osobiście nazywam to a-rytm-etyką.
And this groove right here, comes from the Crescent City, the old second line. (Cheers) Now, one thing all those rhythms have in common is math, and I call it a-rhythm-etic.
Mają ze sobą coś wspólnego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 53 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo