Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "makler giełdowy" na angielski

Wyszukaj makler giełdowy w: Definicja Synonimy
stockbroker
Ofiarą nie był Kris Kringle... jak na początku podejrzewaliśmy, tylko Theodore Hargrove... 58, makler giełdowy, odgrywał Mikołaja na przyjęciu świątecznym w centrum.
Victim is not Kriss Kringle... as we first suspected, but a Theodore Hargrove... 58, stockbroker, played Santa at one hell of a Christmas party downtown.
Stary, gruby makler giełdowy dał mi ją.
An old, fat stockbroker gave this to me.
Matthew Burke, makler giełdowy.
Matthew Burke, the stockbroker.
JP Jenkins Stockbrokers to makler giełdowy zajmujący się kompletowaniem zleceń zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz organizator rynku, dobierający transakcje nienotowanymi papierami wartościowymi poza giełdą.
JP Jenkins Stockbrokers is an execution-only stockbroker and market maker, matching trades in unlisted and unquoted securities off-exchange.
Gregory, tutaj twój makler giełdowy, dzwonię już trzeci raz.
Gregory, this is your broker calling for the third time.
Na razie 28 przypadków, uliczni ćpuni, kilku muzyków, makler giełdowy i kilku ludzi z ekipy filmowej.
Of the 28 cases so far, you've got street junkies, a couple musicians, a stockbroker and a couple of crew from some movie shoot.
Makler giełdowy chce przejąć linie lotnicze.
I got a stockbroker who wants an airline.
Makler giełdowy - to tak jakby dać miejsce wampirowi.
A hedge front manager it will be like giving a slot to a vampire.
Makler giełdowy został zastrzelony na 30. piętrze w swoim biurze.
An exchange broker was shot in his office on the 30th floor.
Makler giełdowy przekazuje mi złe wieści i każe sobie jeszcze za to płacić.
A broker gives me bad news and he charges me for it.
Jesteś jak wazeliniarski makler giełdowy.
You're like some smarmy stockbroker guy.
JP Jenkins, niezależny makler giełdowy zajmujący się kompletowaniem zleceń sprzedaży i zakupu papierów wartościowych, specjalizujący się w doborze transakcji akcyjnych, twierdzi, że Investbx będzie jego bezpośrednim konkurentem oraz że pomoc państwa doprowadzi do zakłócenia konkurencji i zagrozi pozycji JP Jenkins.
JP Jenkins, an independent execution-only stockbroker that specialises in matching trades in shares, claims that Investbx will be its direct competitor and that the state aid will distort competition and prejudice JP Jenkins' position.
FI: Makler giełdowy (osoba fizyczna) działający na rynku instrumentów pochodnych powinien mieć miejsce zamieszkania na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
The broker (individual person) on derivative exchange shall have his place of residence in the European Economic Area.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 45 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo