Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "marka" na angielski

Wyszukaj marka w: Definicja Synonimy

Sugestie

marką 209
Prawdopodobnie typ współpracownika tak mój marka ojcostwa pchnęła cię do.
Probably the type of fellow that my brand of fatherhood pushed you into.
Ta szczególna marka jest jak królowa balu opon.
This particular brand is like the prom queen of tires.
Wade, hrabstwo Daigler zauważyło czarny pojazd, dwudrzwiowy, nieznana marka.
Wade, Daigler County reports a black vehicle... two-door, unidentified make.
Nie widać kierowcy, ale marka, model i numery się zgadzają.
Can't see who's in it, but the make, model, and plate match up.
Wytęskniona przez wszystkich zachodnioniemiecka marka zalała nasz mały kraj.
Yearned for by everyone, the German Mark flooded our little community.
Został wybrany i przyprowadzony jako marka.
He was targeted and brought in as a mark.
Nazwa handlowa lub marka motocykla: ...
Trade name or mark of the motor cycle: ...
Nazwa handlowa lub marka sprzętu: ...
Trade name or mark of the equipment: ...
W marketingu twoja marka jest bardziej rozproszona.
The message for marketing is that your brand is more dispersed.
Jest tylko jedna marka z którą sobie nie poradzę... Smith and Wesson.
There's only one brand that I cannot handle, that is Smith and Wesson.
Do wszystkich ludzi w Dover Elevators - to dobra marka.
For all of those of you at Dover Elevators, a good brand of lift.
A jest to bardzo wartościowa marka.
And a valuable brand it is.
Mam nadzieję, że to dobra marka.
I hope it's the right brand.
Liczy się marka, nie sklep.
It's the brand that counts, not the store.
Prawidłowa marka i model, podróżowały z dużą prędkością.
It was the right make and model, traveling at a high rate of speed.
To ta sama marka, ale inny wzór.
They're the same brand but different wear patterns.
Twoja suszarka do włosów... to dobra marka.
Your hair dryer... is a good brand.
I każda marka będzie chciała być jego częścią.
A brand everyone would like to be a part of.
A ponieważ trendy zależą od projektantów, a ja jestem projektantką, marka będzie mną.
Which since fashion is a designer-based industry, and I'm a designer, that brand would be me.
Jest innego koloru, ale ta sama marka i model.
It's a different colour but the same make and model.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1494. Pasujących: 1494. Czas odpowiedzi: 94 ms.

marką 209

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo