Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "marynarka wojenna" na angielski

Wyszukaj marynarka wojenna w: Definicja Synonimy
Gdzie twoja mama nauczyła się gotować, Brytyjska marynarka wojenna?
Where did your mom learn to cook, the British Navy?
Co nasza marynarka wojenna tu ma?
It is necessary, that it have found! Voila treasures navy
Ale czy nasza marynarka wojenna nie zbudowała dwóch galeonów?
But hasn't our navy just built two galleon warships?
Cały amerykański wywiad, armia, marynarka wojenna, FBI, pod jednym dachem.
All U.S. Intelligence work, Army, Navy, FBI, under one roof.
Marynarka wojenna poinformowała go zeszłej nocy o odnalezieniu ciała.
Navy notified him last night about his brother.
Królewska Marynarka Wojenna pilnuje złóż ropy na Morzu Północnym.
And the Royal Navy is to guard the North Sea oil rigs.
Marynarka Wojenna koncentruje się tylko na tajnym naruszeniu.
Navy is only concerned about a covert breach.
Mówi admirał Pendelton, Amerykańska Marynarka Wojenna.
This is Admiral Pendelton, U.S. Navy.
Marynarka wojenna Ptaka, mamy dobrą szalupę.
Navy Bird, we have a good launch.
Marynarka wojenna Ptaka nadal zdążający należny zachód.
Navy Bird still heading due west.
Marynarka wojenna Ptaka zdążanie w dole, 15 sekundy do uderzenia.
Navy Bird heading down, 15 seconds to impact.
Komandor Ian Fleming, Królewska Marynarka Wojenna.
Commander Ian Fleming, Royal Navy.
Brad "Hondo" Sayers, Marynarka Wojenna.
Brad "Hondo" Sayers, U.S. Navy.
Kapitanat portu, Straż Przybrzeżna oraz Marynarka Wojenna zostały poinformowane o pozycji tej łodzi.
Harbormaster, Coast Guard and Navy have all been alerted to this vessel and its location.
Marynarka Wojenna Imperium, która zaatakowała naszych chłopców w Pearl Harbor? Nie.
Is it the Imperial Navy, who attacked our boys at Pearl Harbor?
To nie marynarka wojenna.
It wasn't navy.
Co nasza marynarka wojenna tu ma?
How's about your Navy?
To nie marynarka wojenna ani marines.
It wasn't navy.
A japońska marynarka wojenna?
What about the Japanese navy?
Po krótkim przetrzymaniu uchodźców, tajska marynarka wojenna wyprowadziła ich ze swoich wód terytorialnych i zostawiła na pastwę losu.
After a brief detention period, the Thai navy guided them out of their territorial waters and left them destitute.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 94. Pasujących: 77. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo