Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "matematyka" na angielski

Wyszukaj matematyka w: Definicja Synonimy

Sugestie

Bo wszystkim rządzą dwie rzeczy: biologia i matematyka.
Because no matter what you do, everything comes down to one of two things: Biology or math.
Czasami matematyka odkrywa coś, czego nie potrafimy wytłumaczyć.
Sometimes math finds something that we can't explain.
Prawdopodobieństwo i statystyka to matematyka gier i hazardu.
I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
W nowym podejściu: tak, matematyka może nam coś wciąż dać.
In the new view, yes, mathematics can give us something.
W Wikipedii są opowiadania, historia, matematyka, nauka, religia.
In Wikipedia, there are stories, history, maths, science, religion.
Nieprawdopodobna matematyka, ale oto ona.
Incredible maths, but there we are.
Pamiętajcie, następne zajęcia to matematyka.
Remember, the next class is mathematics.
Novica, matematyka jest jak... jak muzyka.
Novica, mathematics is... like music.
Wszystko jest kwestią uczuć, nawet matematyka.
Everything is about feeling, even mathematics.
Myślę, że matematyka nie była ich mocną stroną.
But I... I guess math wasn't one of his interests.
Test do prywatnej szkoły ma pięć kategorii, cała matematyka, przyroda i angielski.
The test for private schools has five categories, across math, science and English.
Twoja matematyka nie jest zbyt dobra.
Your math's not too good.
Przepis był na pluton, i matematyka nie jest jego mocną stroną.
The recipe was for a platoon, and math is not his strong suit.
Ale matematyka uczy nas spodziewania się czegoś więcej, ukrytego pod powierzchnią.
But math teaches us to expect more hidden beneath the surface.
W zasadzie, Bart, moja praca to matematyka i inżynieria.
Actually, Bart, my job is about math and engineering.
Wiem, że matematyka jest dla ciebie zbyt skomplikowana.
I know the math is too advanced for you.
Ale życie to nie tylko matematyka Max, spędziłem 40 lat na szukaniu prawidłowości w pi.
Published at 16, life isn't just mathematics, Max. I spent 40 years searching for patterns in Pi.
Historia, gramatyka, matematyka, nauka...
History. Language arts. Math.
Przychodzi taki czas w życiu człowieka, kiedy matematyka zaczyna boleć.
There comes a time in a man's life when it hurts to do the math.
No wiesz, matematyka Charliego Dowodzi, że nasz główny podejrzany pasuje do profilu szkolnego strzelca.
You know, Charlie's math proves that our main suspect does fit the shooter profile for a school shooting.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 485. Pasujących: 485. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo