Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "materiały piśmienne" na angielski

Wyszukaj materiały piśmienne w: Definicja Synonimy
stationery
Koperty, pieczęci, materiały piśmienne i biurowe, wszystko tutaj.
Envelopes, stamps, stationery, all in here.
Myślę, że to są materiały piśmienne i biurowe.
I think it's stationery.
Zawsze kochałem materiały piśmienne i biurowe.
I've always loved stationery.
Produkty z papieru przetworzonego, materiały piśmienne
Converted paper products, stationery
Idź kupić materiały piśmienne, pościel, elektronikę...
Go to buy stationery supplies, linens, electronics...
ludzie zamawiali materiały piśmienne z wyprzedzeniem.
People order their stationery early. SHEPARD:
Zwykle w schowku na materiały piśmienne.
Kiedy ogłosili, że zmieniają numer, sam pamiętam, ludzie zamawiali materiały piśmienne z wyprzedzeniem.
Okay, but they announced that the change was coming. I even remember that.
Zaopatrzenie obejmuje zaopatrzenie w materiały biurowe jak np. materiały piśmienne, a także zaopatrzenie w artykuły żywnościowe dla uczestników projektu na mocy art. 3 decyzji 2000/596/WE.
Supplies include office supplies such as stationery, but also food supplies for project participants under Article 3 of Decision 2000/596/EC.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo